Banken scherpen hun duurzaamheidsbeleid verder aan

26 april 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Nederlandse banken hebben het afgelopen jaar hun beleid op het gebied van duurzaam bankieren aangescherpt. Een effectieve uitvoering van dit beleid in de praktijk laat echter nog te wensen over. Dit blijkt uit de jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer tijdens de viering van haar vierjarige bestaan.

Acht van de tien grootste Nederlandse banken scherpen duurzaamheidsbeleid aan
Sinds mei vorig jaar hebben acht banken samen 25 meetbare aanscherpingen op sociaal en milieubeleid doorgevoerd. ABN AMRO, Rabobank en Van Lanschot verbeterden hun wapenbeleid, Aegon en ING voerden nieuwe criteria in voor investeringen in de mijnbouwsector en de olie- en gassector, ASN Bank verbeterde zijn mensenrechten- en klimaatbeleid en NIBC en SNS stelden scherpere eisen aan dierenwelzijn.

Duurzaamheidsbeleid

“De meeste banken beseffen dat hun beleid op belangrijke onderwerpen als mensenrechten, dierenwelzijn en wapenhandel moet verbeteren. Banken moeten het voortouw nemen om de bedrijven waarin ze investeren te helpen om duurzaam te gaan produceren, met respect voor mens en milieu. Op die manier kunnen banken grote mondiale problemen zoals klimaatverandering, afnemende voedselzekerheid, uitputting van hulpbronnen, onveiligheid en ongelijke verdeling van welvaart – echt aanpakken. Beleid is nodig maar effectieve uitvoering ervan is minstens even belangrijk”, aldus projectleider Eerlijke Bankwijzer Peter Ras.

Verschillen tussen beleid en praktijk
Terwijl het duurzaamheidsbeleid van de banken duidelijk verbetert, blijkt uit de vier praktijk-onderzoeken die de Eerlijke Bankwijzer het afgelopen jaar uitvoerde dat er nog steeds grote verschillen tussen beleid en praktijk zijn. Zo passen veel bankgroepen hun beleid niet goed toe om onverantwoorde scheepssloop of landroof tegen te gaan. Verder bleek dat diverse banken nog investeren in kernwapenproducenten.

Voornaamste conclusies van de praktijkonderzoeken in het afgelopen jaar:

  • Landverwerving: veel banken doen te weinig om landroof te voorkomen bij hun investeringen in bedrijven die land verwerven in ontwikkelingslanden. ABN Amro, Delta Lloyd (vermogensbeheer) en SNS Reaal voerden n.a.v. het praktijkonderzoek nieuw beleid in
  • Duurzame elektriciteit: vrijwel alle banken investeren percentueel meer in groene elektriciteit dan in ‘grijze’ elektriciteit. Opvallend was dat Triodos na Rabobank de grootste investeerder is in duurzame elektriciteit, groter dan bijvoorbeeld ING of ABN Amro
  • Scheepsbouwers: veel banken die in scheepvaartbedrijven investeren doen te weinig om slechte arbeidsomstandigheden of milieuschade bij scheepssloop aan te pakken. ING en Rabobank beloofden om binnen één jaar concrete stappen te zetten
  • Kernwapenproducenten: in totaal investeren tien Nederlandse bankgroepen ruim 1,5 miljard euro in kernwapenproducenten. Rabobank en Delta Lloyd publiceerden verklaringen dat zij hun investeringen in kernwapenproducenten gaan staken