AFM geeft 2 miljoen boete voor ABN AMRO derivaten

26 oktober 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vanwege het onvoldoende registreren hoe in de afgelopen jaren rentederivaten zijn verleend aan MKB-klanten, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ABN AMRO een boete opgelegd van €2 miljoen. De bank betreurt de ontoereikendheid van zijn registratie en geeft aan maatregelen te hebben ondernomen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Bij het afsluiten van een zakelijke lening bij de bank is het mogelijk voor bedrijven om daar ook een rentederivaat aan vast te plakken. Rentederivaten zijn een type beleggingsproducten die de lening waarvoor deze zijn aangeschaft beschermen tegen de risico’s van rentestijgingen tijdens de loopduur van de lening. Omdat de rente van leningen anno 2015 zich op zeer laag niveau bevindt, zijn echter veel ondernemers de dupe geworden van de tussen 2005 en 2008 afgesloten rentederivaten, omdat zij bij beëindiging van hun lening bleven zitten met extra kosten. Tussen de banken die deze producten verkochten bevonden zich ABN AMRO, ING en Rabobank.

AFM: Versterking gedrag en cultuur binnen raad van toezicht

Onderzoek AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop bij ABN AMRO de rentederivaten destijds zijn verkocht. Meerdere zakelijke klanten van ABN AMRO hebben geklaagd over de gang van zaken, en een aantal van hen stapte zelfs naar de rechter. Zij vonden dat zij onvoldoende waren geïnformeerd over de risico’s van dergelijke renteswaps, en waren van mening dat de bank hen een te gunstig beeld voor ogen had gehouden van wat de producten voor hen konden betekenen.

De AFM en de rechter hebben een aantal van de klagers in hun gelijk gesteld, en dit gaf voor de toezichthouder ook aanleiding om verder onderzoek te doen naar de registratie van het verkoop van de rentederivaten bij de bank. Om de dienstverlening van ABN te onderzoeken werden vijf cliëntdossiers onder de loep genomen. Van vier van de dossiers is de AFM echter van mening dat deze onvoldoende gegevens bevatten, waardoor de toezichthouder niet kan beoordelen of de bank zich aan de wet- en regelgeving rondom dergelijke producten heeft gehouden.

€2 miljoen boete
Als sanctie voor de ontoereikendheid van zijn gegevens heeft ABN AMRO een boete gekregen van €2 miljoen. ABN AMRO heeft laten weten de eigen ontoereikendheid te betreuren, en geeft aan maatregelen te hebben genomen om herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen. De maatregelen omvatten onder meer het opnieuw bespreken van de processen en daarbij behorende verantwoordelijkheden, evenals het evalueren van het bestaande voorlichtingsmateriaal. Daarnaast hebben de banken die rentederivaten hebben verkocht toegezegd om gedupeerde cliënten een passende oplossing aan te bieden voor het einde van 2015. De AFM zal begin 2016 beoordelen of de handelswijze van de banken en de geboden oplossingen aan klanten gepast zijn.