Mercer: bonus malus systeem populairder bij banken

04 september 2012 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Internationale banken en verzekeraars maken steeds meer gebruik van een bonus/malus-systeem voor het hoger management. Met een bonus/malus-systeem kunnen managers als ze het goed doen nog steeds een bonus krijgen, maar ze kunnen ook een groot deel van hun bonus vergeten als zij minder presteren dan verwacht. Dat blijkt uit een beloningsonderzoek van Mercer onder 63 wereldwijd opererende financiële instellingen, waaronder ook Nederlandse banken en verzekeraars.
 
De meeste organisaties maken gebruik van verplicht uitstel van de bonus (66%) en lange termijn incentive programma’s (70%). Het verplicht uitstellen van een groot deel van de bonus komt het meest voor in de bancaire sector (83% van de banken) en een meerderheid (58%) heeft daarnaast ook traditionele lange termijn incentives (zoals een aandeel- en optieregeling). Bijna alle verzekeraars (94%) hebben lange termijn incentives, slechts een derde laat medewerkers een deel van hun bonus verplicht uitstellen. Het merendeel van de organisaties baseert de uitbetaling van een uitgestelde bonus op groepsresultaten en een veel kleiner deel op het succes van het bedrijfsonderdeel of individu.
 
Bonus malus systeem in opkomst
Dirk Vink, beloningsconsultant bij Mercer geeft aan dat een meerderheid van de banken inmiddels een bonus/malus-systeem voor uitgestelde bonussen heeft geïntroduceerd. “Zo'n systeem kan leiden tot lagere (of helemaal geen) uitkering van het aandelenpakket of uitgestelde bonus. Het is interessant om te zien of de recente bankschandalen zullen leiden tot meer van dergelijke terugvorderingen in 2012. Als dit niet het geval is, kan je je afvragen of de introductie van dit type regels, die door toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank zijn oplegd, wel zin heeft gehad”, concludeert de Mercer adviseur.