&samhoud: Vrouwen konden bankencrisis voorkomen

14 februari 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Volgens Carolien Bijen, adviseur bij &samhoud had “de hele financiële crisis niet plaatsgevonden als feminiene waarden in financiële organisaties dominanter waren geweest”. De opmerkelijke uitspraak maakt ze in een blog op de website van het adviesbureau. Ze baseert haar uitspraak op discussies die zijn gevoerd tijdens het event Women In Financial Services (WIFS), in combinatie met haar eigen boek, (S)TOPvrouw!

Tijdens het WIFS event dat vorige week plaatsvond kwamen ruim 200 vrouwen bijeen om te praten over de “change” in de financiële sector.

Te weinig topvrouwen in Financial Services
Keynotespeaker Herman Wijffels (topeconoom en ex-SER vooritter) concludeerde dat de financiële sector niet langer dienstbaar is aan de maatschappij maar er op parasiteert: “De financiële sector heeft gedisfunctioneerd” aldus Wijffels tijdens zijn presentatie. Een van de redenen hiervoor is dat de masculiene en feminiene krachten niet in balans zijn. Volgens Bijen is Wijffels van mening dat de feminiene krachten te timide zijn, hij roept vrouwen dan ook op om in hun kracht te gaan staan. De &samhoud adviseur vraagt zich in haar blog kritisch af of dit de echte reden is: “Toch vraag ik me af of dit nou de oplossing is als vrouwen simpelweg weinig te vertellen hebben in de financiële sector, er zijn er veel te weinig aan de top” schrijft ze.

Feminisering in de financiële sector
Ook uit de overige presentaties (o.a. DNB directielid Joanne Kellermann, directievoorzitter Divisie Schade en Sociale Zekerheid bij Achmea Ellen Faber) kwam naar voren dat feminiene waarden hard nodig zijn voor het realiseren van de benodigde verandering in de financiële sector. “Joanne Kellerman van DNB zei dat ook de Raad van Bestuur van DNB zichzelf flink is tegen gekomen. En dat Nout Wellink, als hij dat nog niet deed, wel vaak in de spiegel heeft gekeken. Tijd dus voor een feminiseringslag binnen financiële instellingen. En het creëren van een organisatiecultuur en structuur die ervoor zorgt dat de financiële sector in de toekomst op een zorgvuldige wijze omspringt met haar grote maatschappelijke verantwoordelijkheid” aldus Bijen.

Vrouwen naar de top
Om meer vrouwen aan de top te krijgen moeten bedrijven beter inspelen op de belangrijkste ‘motivators’ en ‘dissatisfiers’. Carolien Bijen legt de link met haar boek (S)TOPvrouw!, waarin ze de klimfactoren en de ‘uitglij’ factoren van vrouwen naar de top onderzocht. Bijen: “de klimfactoren van succesvolle vrouwen zijn doelgericht zijn, een visie hebben, het juiste team om zich heen vormen, veel zelfvertrouwen hebben, een rolmodel zijn, proactief zijn en een netwerk om zich heen creëren”. De belangrijkste ‘uitglij’ factoren voor vrouwen om door te groeien naar de top zijn “parttime (54%), op de voet gevolgd door een organisatiecultuur die vooral gericht is op mannen (48%)”.