Double Effect: Impact Basel III op Nederlandse banken

25 juli 2011 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Double Effect, adviesbureau met een focus op de financiële sector, heeft de impact van Basel III op Nederlandse banken in kaart gebracht. Basel III wordt beschouwd als een van de grootste veranderingen voor banken in de komende jaren. In de afgelopen maanden hebben verschillende banken aangegeven dat ze verwachten dat de impact van Basel III op de bedrijfsvoering relatief hoog zal zijn. Daarnaast wordt vooral de implementatie van Basel III gezien als een grote uitdaging.

Impact van Basel III op banken
De impact is door Double Effect in kaart gebracht door middel van een zogeheten decision-tree. De impact is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën, risk, capital en liquidity. Per categorie worden vervolgens gedetailleerde impacts benoemd en aandachtspunten voor de implementatie van deze punten weergegeven. De uitgebreide resultaten zijn te vinden in het rapport 'Impact van Basel III op Nederlandse Banken'.

Volgens de adviseurs moeten banken drie 'dynamische krachten' managen indien ze Basel III succesvol willen implementeren:

1. Strategie: wat verandert Basel 3 regelgeving aan de strategie en risk appetite van de bank?

2. Regelgeving: is er andere regelgeving op gebied van risico management, kapitaal en liquiditeit die van belang zijn voor de implementatie?

3. Goedkeuring: hoe zal de DNB de voortgang en uiteindelijke aanvraag beoordelen?

Over Basel III
Basel III is opgesteld door Europese toezichthouders en centralebankdirecteuren met het doel om een nieuwe financiële crisis te voorkomen. Daarnaast is het de bedoeling dat de strengere kapitaaleisen ervoor zorgen dat banken in de toekomst niet gered moeten worden door overheden. Een van de pijlers van Basel III is de zogeheten 'core tier 1 ratio', een maat voor de kapitaalsterkte van een bank. De ratio gaat, voor de risicodragende activa van de bank, omhoog van 2% naar 7% over acht jaar. Banken moeten dus beduidend meer eigen geld bezitten. De invoering van Basel III begint gefaseerd vanaf januari 2013.

Over Double Effect
Double Effect is een management consulting bureau dat zich richt op de financiële sector. Double Effect adviseert en begeleidt klanten met veranderingsprocessen - haar aanpak onderscheidt zich door organisatie, processen, techniek en mensen met elkaar te verbinden. Banken, verzekeraars en asset managers behoren tot de vaste klantenkring van het adviesbureau. Double Effect is in 2003 opgericht door Pablo van den Bosch en Bas Heijnen, is gevestigd in Amsterdam en heeft anno 2011 circa 50 consultants in dienst.