Van Lanschot: Kostenreductie en investering op schema

12 maart 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Private bank Van Lanschot heeft op dit moment een investerings- en kostenreductieprogramma lopen met een structurele kostenbesparing van € 60 miljoen in 2015 als doelstelling en een fte-reductie van 15% over de jaren 2012 tot en met 2015. Het investerings- en kostenreductieprogramma leidde in 2012 tot aanzienlijke formatiereductie en daling van de loonkosten met € 8,2 miljoen. Het effect op de totale bedrijfslasten hiervan is nog maar beperkt zichtbaar door gestegen pensioenlasten als gevolg van gegarandeerde indexatie en IFRS-waardering.

 Van_Lanschot_lastendruk

  Naast kostenreductie voert Van Lanschot, de komende jaren, ook additionele investeringen door in:
  - Insourcen van IT-activiteiten
  - Nieuw krediet- en zekerhedensysteem
  - Afronden implementatie van nieuw effectensysteem
  - Afronden uitbesteding betalingsverkeer aan Equens
  Deze investeringen moeten leiden tot efficiencyverbeteringen, reductie in fte en kosten en een verdere ptimalisatie van de dienstverlening aan cliënten.
  Van_Lanschot_ontwikkelinglastendruk
  Daarnaast wordt de kredietportefeuille gereviewd door onvolwaardige kredieten voldoende te voorzien op basis van huidige taxaties, 107 basispunten (bp) van gemiddeld naar risicogewogen activa toe te voegen en goede spreiding over verschillende sectoren te borgen Ondanks hogere voorzieningen blijft de kredietportefeuille hiermee van goede kwaliteit. 
  Van_Lanschot_Voorzieningen