Aandeel topvrouwen in de bankensector groeit

01 juni 2015 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Het aandeel vrouwen in de top van de bankensector groeit. Dat blijkt uit de monitor van de Stichting Talent naar de Top. De Nederlandsche Bank, Triodos Bank, Theodoor Gilissen en ABN AMRO zijn de koplopers van de bankensector met relatief de meeste vrouwen in topfuncties.

Aantal topvrouwen stijgt licht
Vorige week publiceerde stichting Talent naar de Top hun monitor over het aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Uit de monitor onder 251 bedrijven - die de charter Talent naar de Top hebben ondertekend - blijkt dat het aandeel vrouwen op topfuncties in het bedrijfsleven vorig jaar iets is gestegen. In 2014 werd gemiddeld 20,9% van de topfuncties bezet door een vrouw, zegt de stichting Talent naar de Top. In 2013 was dat percentage 19,8%. De stichting verwacht dat het nog zeker tien jaar duurt voordat de top van het bedrijfsleven voor 30% uit vrouwen bestaat. 

Bankensector
Ook binnen de bankensector zien we een stijging van het aandeel vrouwen in de top. Bij nagenoeg alle banken neemt het aandeel vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen toe. Van de banken staat Triodos Bank bovenaan. Deze bank had eind 2014 30,8% vrouwen aan de top. Alleen de toezichthouder doet het in de bankensector met 32,2% beter. Van de grootbanken staat ABN AMRO bovenaan met 20% vrouwen in topfuncties.

# Bank 2013 2014 Doelstelling
1 De Nederlandsche Bank 31,1% 32,2% 32%
2 Triodos Bank 25% 30,8% 40%
3 Theodoor Gilissen 33,3% 25% 30%
4 ABN AMRO 18,7% 20% 20%
5 ING 17,3% 17,4% 22%
6 Rabobank 15,2% 16,5% 20%
7 Deutsche Bank Nederland 10% 11,9% 15%
8 NIBC 11,9% 11,8% 30%

 

ABN AMRO 100ste ondertekenaar
De monitor Talent naar de top werd uit handen van Gerdi Verbeet (voorzitter Commissie monitoring) aangeboden aan Gerrit Zalm (voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO). De ABN AMRO voert als honderdste ondertekenaar van het charter Talent naar de Top al jaren met vasthoudende aandacht een m/v-diversiteitsbeleid dat haar vruchten afwerpt.

Gerrit Zalm - voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO - gaf aan onder de indruk te zijn van de resultaten die de ondertekenaars van de Charter hebben bereikt ten opzichte van organisaties die niet hebben ondertekend. Zalm: “Het is mijn ervaring dat de sfeer echt anders is in een divers team. Ik ben trots op wat we bij ABN AMRO hebben bereikt de afgelopen jaren. Ik zie in de resultaten van de monitor een belangrijke bevestiging voor het feit dat we al jaren veel aandacht besteden aan de in- en doorstroom van vrouwen in de subtop en top binnen de bank.”