Lancering kenniscentrum Institute for Financial Crime

29 mei 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Op 28 mei 2015 is het Institute For Financial Crime (IFFC) officieel gelanceerd in Den Haag in het bijzijn van tal van topbestuurders uit het vakgebied van financieel economische criminaliteit. Het doel van IFFC - een publiek-private samenwerking geïnitieerd door Deloitte Forensic - is het innoveren en verbeteren van de financiële fraude- en corruptiebestrijding in Nederland. Het instituut streeft naar meer bewustzijn en inzicht in de noodzaak van effectieve bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit.

Financiële criminaliteit
Financiële criminaliteit, zoals fraude, corruptie en financiële cybercrime, heeft een steeds grotere impact op overheid, maatschappij en bedrijfsleven. Het moment is aangebroken om alle belanghebbende partijen bij elkaar te brengen om financial crime te bestrijden.

Het IFFC wordt geleid door initiatiefnemer Arthur de Groot (forensisch accountant, voormalig fraudeaccountant Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), betrokken bij de opzet van Forensic & Disputes Services bij EY en Deloitte). "Er is 'momentum' voor betere bestrijding. Het doel van het nieuwe instituut: 'een veiliger samenleving'. Zo'n ambitie is nodig", vindt hij.

De ambities van het instituut zijn stevig: "we willen 90% van alle stakeholders uit het complexe landschap van financial crime aan het instituut binden, dat is een mooie uitdaging". Voor de lancering van het instituut op 28 mei in het Vredespaleis hebben zich circa 300 personen ingeschreven.

Institute for Financial Crime

Het kennisinstituut heeft zich gevestigd op de Campus van The Hague Security Delta, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Internationaal, Kenniseconomie): "Het Institute For Financial Crime is uniek in Nederland en thuis in Den Haag. Vrede, recht en veiligheid zijn het keurmerk van de stad. Een instituut dat zich inspant om fraude en corruptie te bestrijden vindt in Den Haag de partners die het nodig heeft om haar belangrijke werk goed te doen."

Het doel van het IFFC is om vanuit een onafhankelijke positie organisaties en personen die werkzaam zijn in de bestrijding van fraude en corruptie bij elkaar te brengen en te ondersteunen. Zo zal het instituut seminars, fora, expertmeetings, onderzoekstrajecten en opleidingen voor fraude professionals gaan organiseren. Van Engelshoven: "De HSD Campus is dan ook een logische vestigingsplaats voor het IFFC, aangezien dit dé plek is waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit het hele land samen komen om kennis te delen en innovaties op gebied van veiligheid te ontwikkelen."

Raad van Bestuur

 De raad van bestuur van het IFFC bestaat uit 8 leden:
- Arthur de Groot - initiatiefnemer IFFC en Partner Deloitte Forensic
- Hendrik Jan Biemond - partner Allen & Overy
- René van den Bosch - jurist bij ING
- Adriaan van Dorp - directeur Security & Intelligence Management bij ABN AMRO
- Dato Steenhuis - jurist/criminoloog, voormalig hoofd WODC, oud procureur-generaal
- Birgitte van Haaren - eigenaar private investment & consulting organisatie (BQLR)
- Els Prins - secretaris criminaliteitsbeheersing bij VNO-NCW/MKB-Nederland
- Jan Crijns - Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht Universiteit Leiden