CEO De Lage Landen over de circulaire economie

02 februari 2015 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Behoeften liggen aan de basis van innovatie. En we hebben behoefte aan een circulaire economie om een volledig duurzame bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Een behoefte die dit jaar tijdens het World Economic Forum in Davos ook door toonaangevende internationale bedrijven werd erkend. In dit artikel vertelt Bill Stephenson - CEO & Voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lage Landen (DLL) - over de circulaire economie en het belang van samenwerking om dit te realiseren.

Het doet ons deugd om te zien dat de circulaire economie, inclusief de cruciale vraag hoe we nieuwe waardeketens ter ondersteuning van dit economische model kunnen ontwikkelen, hoog op de agenda staat. In onze sector gaan we regelmatig in gesprek met onze partners om nieuwe circulaire modellen te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan 'Second Life Markets' waar goederen worden gerepareerd of gereviseerd en worden verkocht aan nieuwe klanten. Dit verlengt niet alleen de levensduur van producten, maar zorgt ook voor nieuwe inkomsten.

Bill Stephenson - De Lage Landen

Feit blijft dat het probleem van klimaatverandering en de schaarste van grondstoffen alleen kan worden opgelost door te veranderen. Om een circulaire economie te kunnen realiseren, waarin revisie, recycling en hergebruik veelvuldig worden toegepast, moeten we meer hernieuwbare energie gebruiken en slimmer omgaan met de bronnen van de aarde. Deze verandering is noodzakelijk omdat de wereldbevolking blijft groeien en steeds meer mensen welvarend genoeg zijn om nieuwe goederen en diensten te verbruiken. Naar schatting zijn er in 2030 vijf miljard middenklasse-consumenten. Deze verandering belooft bovendien zeer winstgevend te zijn, zoals blijkt uit onderzoek van McKinsey en de Ellen MacArthur Foundation. Zij hebben berekend dat circulaire bedrijfsmodellen jaarlijks tot een kostenbesparing van wel een biljoen dollar kunnen leiden.

We staan pas aan het begin van deze revolutie, maar zien de noodzaak ervan wel in. Wanneer we al onze kennis en ervaring bundelen, kunnen we deze verandering teweeg brengen. Een van de uitdagingen is dat de waardeketens die de wereldwijde commerciële markten met elkaar verbinden, moeten worden aangepast aan het circulaire proces. Bestaande materiaalstromen moeten bijvoorbeeld worden omgevormd tot gesloten cycli. Daarnaast moeten producten eenvoudig kunnen worden gedemonteerd en moeten alle materialen weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Tot slot zullen nieuwe bedrijfsmodellen voor revisie en recycling moeten worden ontwikkeld om de nieuwe inkomsten in de zogenaamde 'Second Life Market' te stimuleren.

De basis wordt gevormd door een aanpak die meer is gericht op een servicemodel. In plaats van assets in eigendom te hebben, kiezen klanten ervoor om assets te leasen en het onderhoud ervan uit te besteden aan de fabrikanten. Een fabrikant neemt zijn assets aan het einde van de eerste levenscyclus terug en bereidt ze voor op hun 'tweede leven'.

Als organisatie die oplossingen biedt ter ondersteuning van deze nieuwe circulaire waardeketens, is het interessant te zien hoe deze ketens zich ontwikkelen. In diverse sectoren, zoals de gezondheidszorg, landbouw, industrie en bouw, zien we dat bedrijven zich steeds meer richten op Lifecycle Asset Management. Deze ontwikkeling is een zegen voor pioniers op het gebied van de circulaire economie, die al lange tijd pleiten voor een cultuur waarin niet het eigendom van goederen, maar de service die het biedt centraal staat. Een asset – ongeacht of het gaat om een MRI-scanner, vorkheftruck, maaidorser of vrachtwagen – blijft eigendom van de fabrikant. Door samen te werken met andere partners binnen de waardeketen kan de fabrikant een plan ontwikkelen om de levensduur van zijn assets te verlengen. Een toonaangevende trailerfabrikant waar we mee samenwerken, heeft een succesvol second life – programma ontwikkeld waarmee de levensduur van zijn assets wordt verlengd en de kosten voor zijn klanten worden verminderd. De CEO geeft aan dat deze nieuwe 'Second Life'-aanpak strategische waarde heeft voor de eindgebruikers. Ook andere fabrikanten waar we mee werken, zoals fabrikanten van MRI-scanners en vorkheftrucks, kiezen steeds vaker voor de revisie van assets.

De opvattingen over deze nieuwe economische cultuur veranderen. We kunnen ons inmiddels voorstellen dat bijvoorbeeld bedrijven in de bouw hun kostbare en onmisbare apparatuur uitlenen aan andere bedrijven wanneer zij deze zelf niet nodig hebben. Wanneer dergelijke assets efficiënter worden gebruikt, vormt dit een enorme stimulans voor bedrijven en de economie.

We weten uit ervaring dat we door nauwe samenwerking met onze partners oplossingen kunnen vinden om de ontwikkeling van de circulaire economie te ondersteunen. Onze mobiliteitstak, Athlon, organiseerde bijvoorbeeld 'the green tire debate'. Ze brachten partijen uit de toeleveringsketen voor banden, NGO's, klanten en andere belanghebbenden samen om te praten over het verhogen van het percentage gerecyclede banden, de materiaalsamenstelling van toekomstige banden en onderwerpen voor toekomstige discussies. Als partner hebben we de kracht van samenwerken ook kunnen ervaren tijdens de 'Circular Economy Challenge', een initiatief van onze moederonderneming Rabobank. Tijdens dit initiatief werkten negen organisaties uit de landbouw- en levensmiddelenindustrie en de automobielsector samen aan de ontwikkeling van circulaire modellen. Tijdens deze samenwerking kwamen twee belangrijke vragen naar voren: hoe kunnen we ervoor zorgen dat partners in de waardeketen de extra kosten voor een circulaire aanpak delen en hoe kunnen we dit mogelijk maken door innovatieve financiële oplossingen.

We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met onze partners in de waardeketen de sleutel vormt tot de ontwikkeling van een circulaire economie.

Meer over de circulaire economie:
Rabobank: Circulaire economie biedt kansen
Lokale Rabobanken stimuleren circulair denken