Lokale Rabobanken stimuleren circulair denken

06 mei 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De lokale Rabobanken Bernheze Maasland en Het Markiezaat brengen samen met hun lokale ondernemers en stakeholders het circulaire denken in de praktijk.

Ondernemers versterken

Rabobank Bernheze Maasland helpt ondernemers zich te versterken en ontwikkelen in de transitie naar een circulaire economie. “Samen met de lokale ondernemers, gemeentes, stichtingen en bijvoorbeeld ZLTO’s, verenigingen voor ondernemers in de groene ruimte, pakken wij ondernemen en duurzaamheid breed en collectief op”, vertelt Joep Kok, directievoorzitter. “Want alleen door samen te werken met partijen die ervan overtuigd zijn dat dit de weg is die we moeten gaan, kunnen we iets bereiken.”

Kennis bieden

Via het platform Ondernemerslokaal brengt de lokale bank ondernemers bij elkaar. “We organiseren seminars, cursussen en leergangen”, vervolgt Kok. “We gaan dan in op vragen als: “Hoe kunnen we samen de agrarische sector versterken in hun bedrijfsmodel? En hoe zorg je ervoor dat reststoffen efficiënt en nuttig worden hergebruikt?”

Rabobank

Alternatieven zoeken

Maar het circulaire denken gaat verder dan hergebruik van grondstoffen. “Denk aan de melkveehouder die de prijsdruk voelt”, verduidelijkt Kok. “Hij doet er verstandig aan te zoeken naar alternatieven. Bijvoorbeeld door met de gemeente in gesprek te gaan hoe de mest van zijn bedrijf als voedingsstof kan dienen voor gemeentegrond. Hier legt de ondernemer in zijn eigen gemeente de verbinding. Ook daar ondersteunen wij bij.”

Hoogwaardiger gebruik grondstoffen

“Daarnaast voeren we nu voor vijf bedrijven Circulaire Economie (CE) scans uit. Daarin kijken we bijvoorbeeld naar mogelijke alternatieve bronnen voor energie. In de circulaire economie gaat het niet alleen om energie besparen, maar vooral ook over het hoogwaardiger gebruiken van grondstoffen. De uitkomsten van een dergelijke scan laat zien waar de winst zit en waar de kansen. Deze voorbeelden presenteren we tijdens een seminar, de deelnemers kunnen met deze input meteen aan de slag.”

Innovaties verbeteren

Rabobank Het Markiezaat richt zich op de BioBased (BB) Economy, een onderdeel van de circulaire economie. Hierin worden agrarische reststromen benut en opgewerkt tot hoogwaardige biochemische producten of grondstoffen. “BioBased is hot in de regio Zuidwest-Nederland”, zegt Piet Peters, directeur Bedrijven en bestuurslid van Stichting BioBased Delta. “De stichting wil de innovaties op het gebied van BioBased bevorderen. “Een voorbeeld van een  initiatief is een Bioplastic plantenpot, waarin voedingsstoffen zijn opgenomen voor de plant. Of een groot chemisch concern in de regio dat via de Rabobank in overleg treedt met tuinders die overtollige restwarmte voor hun kassen kunnen gebruiken.”