Banken en Dijsselbloem in overleg over opiniestuk

27 januari 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft Jeroen Dijsselbloem uitgenodigd voor een overleg naar aanleiding van zijn opiniestuk van 17 januari jl. in het NRC Handelsblad waarin hij banken beschuldigd van pogingen om onder de crisismaatregelen uit te komen. De minister is op de uitnodiging ingegaan.

In zijn opiniestuk behandelt Dijsselbloem onder meer het economische herstel na de recessie en zet zijn vraagtekens bij de wijze waarop banken zichzelf trachten te handhaven. Volgens de minister proberen banken de crisismaatregelen naast zich neer te leggen, waarbij vooral naar de korte termijn gekeken wordt. Terwijl het volgens hem van groot belang is lering te trekken uit de crisis en duurzaam te herstellen, opdat risico’s beter beheersbaar zijn en draagbaarder worden in de toekomst.

Dijsselbloem

Kapitaaleisen
Dijsselbloem haalt in het NRC uit naar de banken die tegen de extra kapitaaleisen lobbyen. Volgens hem gebeurt dit “met gezochte en feitelijk onjuiste argumenten.” In zijn opiniestuk legt hij uit dat het kabinet binnen een breed spectrum maatregelen genomen heeft om ervoor te zorgen dat Nederlandse financiële instellingen een duurzamere positie kunnen innemen, waarbij stabiliteit van groot belang is. De kapitaaleisen zouden ervoor moeten zorgen dat de bankensector stabiel blijft.

Daarnaast gaat hij tegen het argument in dat extra kapitaaleisen ten koste zouden gaan van kredietverlening aan het MKB.

Tegengeluid
Het opininiestuk stuitte de NVB tegen de borst. Eelco Dubbeling, directeur van de NVB op BNR nieuwsradio: “Er werd gedaan alsof we overal tegen zijn. Dat is niet zo. We hadden wel behoefte om daarop te reageren en om vooral tegen de minister te zeggen: zullen we daar eens over praten?” Volgens hem is de bankensector momenteel juist bezig om de kapitaaleisen te verhogen. Daarom heeft de NVB minister Dijsselbloem uitgenodigd hierover in gesprek te gaan. Hiermee is de minister akkoord gegaan. Dubbeling: “Er komt binnenkort een uitnodiging van hem aan de sector om op het departement te komen praten over dat stuk. Maar vooral ook over wat er in de sector gebeurt en wat de verwachtingen van ons en andersom zijn.” Ook de verzekeraars en pensioenfondsen zijn uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek.