Van Lanschot bereikt akkoord over pensioenregeling

06 januari 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Van Lanschot heeft met haar Ondernemingsraad overeenstemming bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Dat meldt de private bank. Met deze aanpassing beperkt Van Lanschot de risico's en volatiliteit van de pensioenkosten.

Nieuwe pensioenregeling
Vanaf 1 januari 2015 bestaat de pensioenregeling uit een combinatie van een collectieve en een individuele beschikbare premieregeling. Van Lanschot heeft geen bijstortingsverplichting en kan geen aanspraak maken op eventuele overschotten van het pensioenfonds.

Overdragen van risico's
Met deze aanpassing beperkt Van Lanschot de risico's en volatiliteit van de pensioenkosten. Ter compensatie voor de overgedragen risico's heeft Van Lanschot een eenmalige storting van €50 miljoen gedaan in het Van Lanschot pensioenfonds.

Van Lanschot - Pensioenregeling

Effect op nettoresultaat
In 2014 heeft de aanpassing van de pensioenregeling per saldo een positief effect op het nettoresultaat van Van Lanschot ter grootte van naar verwachting ruim €50 miljoen. Dit is het gevolg van de vrijval van de netto pensioenverplichting en de verwerking van de eenmalige storting.

De phase-in Common Equity Tier I-ratio wordt negatief beïnvloed. Per 30 september 2014 bedroeg de phase-in Common Equity Tier I-ratio exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar 14,1%. Deze ratio daalt door de wijziging van de pensioenregeling naar verwachting circa 1%-punt. De ratio inclusief ingehouden winst daalt naar verwachting circa 0,4%-punt. Het effect op de fully loaded Common Equity Tier I-ratio is beperkt. 

In de jaarcijfers over 2014, die op 10 maart 2015 zullen worden gepubliceerd, zal het effect van de wijziging van de pensioenregeling zijn verwerkt.