Aanpassing wet nodig voor verdere groei crowdfunding

22 december 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Voor een verdere duurzame en verantwoorde groei van crowdfunding is een aantal aanpassingen, onder andere van het wettelijke kader, noodzakelijk. De huidige wetgeving ondersteunt een verdere groei van crowdfunding in Nederland onvoldoende. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector. Crowdfunding moet meer ruimte krijgen om te groeien, maar daarbij moeten de initiatieven wel voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

Negentien nieuwe crowdfundingplatforms

Crowdfunding is nog een kleine markt, maar is sterk in ontwikkeling. Dit jaar zijn er negentien nieuwe crowdfundingplatforms geregistreerd in Nederland. De AFM verwacht dat in 2014 voor ongeveer 37 miljoen euro aan financiering via de geregistreerde crowdfundingplatforms verstrekt zal worden, 100 procent meer dan in 2013.

Crowdfunding

Verdere groei stimuleren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het belangrijk dat de crowdfundingsector de ruimte krijgt om op een duurzame en verantwoorde manier te groeien. Dat betekent dat ze voldoet aan een aantal randvoorwaarden, zoals professionele platforms, een minimumniveau aan transparantie, en een bepaalde mate van bescherming van de geldgever en geldvrager. De AFM is van mening dat de sector een belangrijke verantwoordelijkheid heeft, en dat daarnaast een aantal aanpassingen, onder andere van het wettelijk kader noodzakelijk is.

Om de sector ruimte te geven en in staat te stellen om op duurzame en verantwoorde wijze te groeien, zouden de geldende regels moeten aansluiten bij de fase van ontwikkeling van de sector. Naarmate de markt zich verder ontwikkelt, kunnen en moeten zwaardere eisen gesteld worden. Hier zijn de professionaliteit van de markt en de bescherming van alle deelnemers bij gebaat.

AFM: Enkele aanbevelingen aan de wetgever en aan de sector

De AFM is van mening dat de huidige wetgeving de duurzame en verantwoorde groei van de crowdfundingsector onvoldoende accommodeert. Wij stellen daarom een aantal aanpassingen voor. Zo wil de AFM op de korte termijn het aantal vergunningentypes voor crowdfunding van vier naar drie brengen en het bemiddelingsregime, dat veel knelpunten en onduidelijkheden bevat, niet meer toepassen. Ook wil de AFM een passendheidstoets invoeren, gericht op geldgevers. Deze toets maakt het mogelijk om te investeren boven het huidige investeringsmaximum per platform per individu van €20.000 voor equity-based crowdfunding en €40.000 voor loan-based crowdfunding.

Wij bevelen aan op de langere termijn, als de markt volwassen is, twee wettelijke regimes in te voeren, namelijk een loan based regime en een equity based regime, waarvan de regels specifiek zijn toegeschreven op crowdfunding.

Ten slotte vraagt de AFM aan de sector om een aantal aandachtspunten te adresseren die los staan van het wettelijk kader. Zelfregulering en samenwerking kan een belangrijke rol spelen in de professionalisering van de sector.

Marktpartijen kunnen tot 23 januari reageren op het rapport van de AFM. Het geheel aan antwoorden zal teruggekoppeld worden aan het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken ter begeleiding van de AFM rapportage.