ABN AMRO: Kwantitatieve verruiming in aantocht

18 december 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO verwacht dat de ECB in januari bredere stimuleringsmaatregelen aankondigt, waaronder de inkoop van staatsobligaties. Hiermee kan uiteindelijk een bedrag van ruim €1 biljoen gemoeid zijn. Dit houdt verband met de geringe inschrijvingen op de TLTRO’s. Deze leveren dus waarschijnlijk niet de door de ECB gewenste stimulans op.

TLTRO: losse flodder in plaats van bazooka

De TLTRO van december (de tweede tranche voor goedkope vierjarige ECB-leningen voor banken) viel tegen. In totaal leenden banken €129,8 miljard, terwijl op €148 miljard was gerekend. Het lage niveau van de inschrijvingen door banken kan betekenen dat marktfinanciering in de afgelopen paar maanden goedkoper is geworden, waardoor TLTRO's een minder aantrekkelijk alternatief zijn. Banken hebben slechts circa 50% van de €400 miljard die in totaal in september en december beschikbaar was, gebruikt. Omdat €270 miljard onder de driejarige LTRO’s begin volgend jaar afloopt, leiden de TLTRO’s niet tot een wezenlijke verlenging van de ECB-balans.

Kwantitatieve verruiming in aantocht

Inkoop staatsobligaties ligt in het verschiet

Het lijkt vrijwel onmogelijk dat de ECB met de huidige maatregelen ook maar enigszins in de buurt komt van de gewenste balansverlenging met €1 biljoen. Het aankoopprogramma zal uitgebreid moeten worden tot staatsobligaties. ABN AMRO dacht tot dusver dat obligaties van overheidsinstellingen en bedrijven voldoende zouden zijn

Mogelijk zelfs meer dan €1 biljoen

Sinds de ECB in september voor het eerst zinspeelde op een balansverlenging van €1 biljoen, zijn de inflatie-vooruitzichten verslechterd. Bij de huidige olieprijs zal de inflatie begin volgend jaar waarschijnlijk op -0,3% j-o-j uitkomen tegen +0,3% j-o-j volgens de meest recente cijfers voor november. In de loop van volgend zal de inflatie waarschijnlijk versnellen, maar nog lang niet richting 2%. De zeer zwakke inflatieontwikkeling in de komende maanden zal bij de ECB ongerustheid veroorzaken over tweederonde-effecten, waarbij lagere inflatieverwachtingen neerwaartse druk uitoefenen op de loongroei en de prijsstijgingen voor andere goederen. Gegeven de verslechtering van de inflatievooruitzichten is er een kans dat de ECB zal aangeven dat zij ergens in de komende paar maanden de balans met meer dan €1 biljoen wil verlengen.

Kwantitatieve verruiming in januari

Al met al verwacht ABN AMRO dat de ECB na de vergadering in januari een breder obligatieaankoopprogramma aankondigt.  Door de combinatie van de uitbreiding van het programma tot staatsobligaties en het streven naar een uiteindelijke balansverlenging van €1 biljoen kan de ECB de marktverwachtingen overtreffen.