Stichting stelt Rabobank ultimatum voor renteswaps

18 november 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Stichting Renteswapschadeclaim stelt Rabobank een ultimatum om voor 15 december de renteswapcontracten van hun deelnemers met terugwerkende kracht te ontbinden. Dat meldt de stichting afgelopen maandag. Rabobank liet eerder weten dat ze voor het einde van het jaar de contracten van haar zakelijke klanten zal herbeoordelen in een revisiegesprek.

Stichting Renteswapschadeclaim

De stichting Renteswapschadeclaim is eerder een collectieve actie (massaclaim) tegen de Rabobank gestart. Volgens de stichting zouden MKB en publieke organisaties nooit renteswapovereenkomsten hebben gesloten indien zij een juiste voorstellingen van zaken zouden hebben gehad. De stichting geeft Rabobank tot 15 december om honderden op euribor gebaseerde renteswaps van mkb-ondernemers met terugwerkende kracht te ontbinden.

Tegen de andere banken –  ING Bank, ABN AMRO en Deutsche Bank neemt de stichting voorlopig alleen zaken in behandeling op individuele basis.

Rabobank kantoor

Herbeoordeling contracten

Banken zijn ook zelf onder druk van toezichthouder AFM bezig met een herbeoordeling van de derivatencontracten. Rabobank liet eerder weten dat de zakelijke klanten met een financiering en een rentederivaat dit jaar door hun lokale Rabobank worden uitgenodigd voor een revisie gesprek. Klanten met een meer complex derivaat of klanten in een bijzonder beheer situatie worden met voorrang uitgenodigd.

Indien wordt vastgesteld dat de bank fouten heeft gemaakt, dan zal de bank eventuele schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening nemen, aldus de Rabobank. Als de bank juist heeft gehandeld, maar de klant toch het derivaat wil aanpassen, dan komen de kosten voor rekening van de klant.

Financiële compensatie voor Brits MKB

Banken in Groot Brittannië hebben klanten aan wie ze complexe rentederivaten hebben verkocht in totaal voor ruim anderhalf miljard pond (€1,9 miljard) aan schadevergoedingen betaald. Deze klanten uit het Britse midden- en kleinbedrijf ontvingen deze compensatie omdat ze niet goed waren geïnformeerd over de risico’s van deze ingewikkelde financiële producten. Ongeveer een jaar geleden keerden Britse banken slechts 2 miljoen pond aan schadevergoedingen uit. Negen Britse banken hebben nu gezamenlijk bijna 4 miljard pond gereserveerd voor compensatieregelingen en onderzoek naar derivatencontracten. Aan het eind van dit jaar moet het onderzoek voltooid zijn.