DNB/AFM: Grote veranderbereidheid bij banken

23 oktober 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben bij vijf grote banken en verzekeraars bekeken in hoeverre zij effectief veranderingen in hun organisatie kunnen doorvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat er een grote veranderbereidheid is en dat een gevoel van urgentie bestaat.

Grote veranderbereidheid, maar borging is een uitdaging

De financiële sector is bezig met grote veranderingen. Die veranderingen zijn nodig voor een stabiele financieel solide sector die zorgvuldige financiële dienstverlening aan klanten versterkt. Het zijn veranderingen die de missie van zowel DNB als de AFM raken. Er is daarom gekozen om gezamenlijk onderzoek te doen naar het vermogen van de sector om grote veranderingen door te voeren.

Grote veranderbereidheid bij banken

Uit het zoek blijkt dat de vijf er een grote veranderingsbereidheid is bij de onderzochte banken en verzekeraars. Tegelijkertijd zijn niet altijd de prioriteiten duidelijk, is borging van de verandering voor de lange termijn een uitdaging, kan er soms meer ruimte en tijd nodig zijn voor reflectie op de veranderingen, en speelt leiderschap een belangrijke rol. 

Dit traject is in nauwe samenwerking met de betrokken banken en verzekeraars uitgevoerd. Lees hier een interview met Daniëlle Balen bij ABN AMRO en Antoinette Leopold, senior manager productmanagement en operations hypotheken bij ING over hun ervaringen met dit onderzoek.

Brochure 'Verandervermogen'

In de brochure 'Verandervermogen' presenteren DNB en de AFM de rode draad van dit onderzoek. Deze brochure is bedoeld voor alle financiële ondernemingen. Zij kunnen de lessen waar mogelijk inzetten bij de veranderingen die ze nu en in de toekomst doorvoeren.

DNB en de AFM blijven de methodiek van verandervermogen ook in de toekomst inzetten, omdat zij ervan overtuigd zijn dat dit instrument bijdraagt aan de inbedding van de gewenste verandering in de financiële sector. De toezichthouders blijven in gesprek met de sector over het belang van verandervermogen en gaan in 2014 en 2015 verder met nieuwe onderzoeken naar verandervermogen en bepalen in dialoog met het management van de banken en verzekeraars welke aanvullende acties nodig zijn.