Rabobank met klanten in gesprek over derivaten

23 september 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De 8.000 zakelijke Rabobankklanten met rentederivaatcontract worden dit jaar door hun lokale Rabobank uitgenodigd voor een gesprek over hun contract. Dat laat Rabobank weten als reactie op de door MKB'ers, Autoriteit Financiële Markten (AFM) en politiek gewenste herbeoordeling van rentederivaten in het MKB segment. Indien wordt vastgesteld dat Rabobank fouten heeft gemaakt, dan zal de bank eventuele schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening nemen.

Herbeoordeling van contracten

Op 1 september heeft minister Dijsselbloem een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de herbeoordeling van 17.600 rentederivatencontracten die uitstaan bij niet-professionele MKB-ondernemingen. In de brief laat Dijsselbloem weten dat banken verwachten eind 2014 vrijwel alle uitstaande contracten met rentederivaten te hebben herbeoordeeld, in ieder geval de contracten van de kwetsbare groepen ondernemers.

Rabobank met klanten in gesprek over derivaten

Revisie gesprek

De zakelijke Rabobankklanten met een financiering en een rentederivaat worden dit jaar door hun lokale Rabobank uitgenodigd voor een revisie gesprek. Klanten met een meer complex derivaat of klanten in een bijzonder beheer situatie worden met voorrang uitgenodigd. Dit betreft een relatief kleine groep klanten.

De bank gaat in het revisiegesprek met de klant na of de looptijd en de hoofdsom van het derivaat nog passen bij de actuele en toekomstige klantsituatie. Voor het sluiten van de transactie voor een rentederivaat gaat de bank na over welke kennis en ervaring met betrekking tot derivaten de klant beschikt en of de klant het product en de werking hiervan begrijpt. In het revisiegesprek wordt verder de actuele marktwaarde van het derivaat besproken, hoe deze tot stand komt en wat de gevolgen kunnen zijn bij een tussentijdse beëindiging. De conclusies van het revisiegesprek worden vastgelegd in een gespreksverslag.'

Maatwerkoplossing bij klachten

De Rabobank laat weten bij de beoordeling van klachten, of als er vragen zijn over de passendheid van het rentederivaat zorgvuldig te werk te gaan. Indien blijkt dat een gesloten derivaat niet meer aansluit bij de uitgangspunten van de klant, dan zoekt de bank met de klant naar een voor die klant passende oplossing. Deze kan variëren van herstructurering tot het tegensluiten van het derivaat, een combinatie hiervan of een (gedeeltelijke) compensatie. Het gaat in alle gevallen om een maatwerkoplossing, waarbij alle omstandigheden van de betreffende onderneming worden meegewogen. Om de zorgvuldigheid te borgen en te zorgen dat gelijke gevallen ook gelijk worden behandeld, worden de lokale Rabobanken ondersteund door een centraal Expertiseteam Derivaten.

Financiële compensatie

Bij het zoeken naar een maatwerk oplossing zal Rabobank naar eigen zeggen recht doen aan het belang van de klant. Indien wordt vastgesteld dat de bank fouten heeft gemaakt, dan zal de bank eventuele schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening nemen. Als de bank juist heeft gehandeld, maar de klant toch het derivaat wil aanpassen, dan komen de kosten voor rekening van de klant.

De Rabobank stelt alles in het werk om samen met de klant tot een maatwerk oplossing te komen. De ervaring leert dat in het overgrote deel de bank en de klant hierin slagen. Indien de bank en de klant er samen niet uitkomen, kan de klant een klacht indienen middels de algemene klachtenprocedure van de bank. Het is ook mogelijk om de klacht voor te leggen aan het centraal Expertiseteam Derivaten via een mail aan: expertiseteam.derivaten@rn.rabobank.nl. Voor de klant staat altijd de weg naar de rechter open, indien hij zich niet kan vinden in de klachtafhandeling door de bank. Daarnaast wordt door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) toegewerkt naar een laagdrempelige beroepsprocedure bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).