Vermogenden doneren vaak voor gezondheid en welzijn

11 september 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Vermogende Nederlanders doneren vaak geld aan goede doelen die zich richten op gezondheidszorg en welzijn. Uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson, de private bank van ABN AMRO, en Maastricht University, blijkt dat 53% van de vermogende Nederlanders geld geeft aan deze filantropische instellingen. Natuurbescherming (39%) en internationale armoedebestrijding (38%) zijn eveneens populaire goede doelen.

 Vermogenden met een eigen stichting geven vaak aan armoedebestrijding in het buitenland (42%). Onderwijs (34%) en kunst en cultuur (26%) zijn ook populair bij deze groep. De belangstelling voor gezondheid en welzijn is onder mensen met een eigen stichting minder dan bij vermogenden zonder stichting .

ABN AMRO - Donatie

Eisen aan maatschappelijke organisaties

De belangrijkste eisen aan maatschappelijke organisaties hebben betrekking op transparantie van de uitgaven (81%) en beheersing van de directiesalarissen (64%). Minder dan de helft van de respondenten verwacht informatie over de resultaten van het goede doel, specifieke successen en missers, of waarvoor het gedoneerde geld is gebruikt.

Vermogenden vrijgevig in tijd, kennis en geld

 Vrijwel alle vermogende Nederlanders zijn filantropisch actief (92%). Gemiddeld geven zij jaarlijks EUR 11.089,- aan goede doelen. Dit is gemiddeld 3,3% van hun inkomen. Vermogenden die hun kapitaal hebben verkregen via een eigen onderneming zijn absoluut gezien het meest vrijgevig. Zij schenken gemiddeld €14.135, terwijl respondenten die hun geld via een schenking of erfenis verkregen €11.824,- geven. Daarnaast is 34% van de vermogenden actief als vrijwilliger voor een goed doel en 18% vervult een bestuursfunctie.

ABN AMRO MeesPierson - Welzijn

Belangrijke gevers

Nooit eerder werd in Nederland op grote schaal onderzoek gedaan naar het geefgedrag van miljonairs in Nederland. Aan het onderzoek deden 741 mensen met een minimaal vrij belegbaar vermogen van één miljoen euro mee.

In opdracht van ABN AMRO MeesPierson is het onderzoek van European Centre for Corporate Engagement (ECCE) van de School of Business and Economics aan Maastricht University uitgevoerd door Prof. Dr. Harry Hummels en Dr. Paul Smeets, met medewerking van Prof. Dr. Rob Bauer en Alexander Rontgen MA.