RiskQuest: ‘Risk-based werken is onze bread and butter’

08 juli 2024 Banken.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een kleine maand geleden verwelkomde Zanders-CEO Laurens Tijdhof met veel trots RiskQuest in de Zanders-familie. Hij benadrukte daarbij dat RiskQuests diepgaande expertise op gebieden als kredietrisico’s, ESG en in bijzonder AML “naadloos aansluiten op de visie van Zanders”. We spraken Anouk Stam (Consultant) en Sebastian Marban (Partner) over deze onderscheidende AML-aanpak van RiskQuest.

Het samengaan met Zanders betekent een nieuwe fase voor RiskQuest. Het bedrijf werd in 2008 opgericht en focust zich sindsdien op drie kernthema’s: het voorkomen van de volgende financiële crisis, het bestrijden van financieel economische criminaliteit en het ondersteunen van banken en financiële instellingen bij de ontwikkeling van hun duurzaamheidsstrategie.

Daarbij wordt intensief gebruik gemaakt van modellen die de consultants van het bedrijf zelf coderen, helemaal op maat naar de specifieke wensen en eisen van hun opdrachtgevers.

Anouk Stam, Consultant, RiskQuest

In het bestrijden van witwassen (AML), weet RiskQuest met behulp van deze zelf gecreëerde modellen bijvoorbeeld meer informatie uit bestaande betaaldata te halen. Zo kunnen verdachte patronen herkend worden die mensen met het blote oog onmogelijk kunnen zien.

Anouk Stam is één van de RiskQuest-consultants die zich dagelijks bezighoudt met de ontwikkeling van die modellen. Een mooie uitdaging noemt ze het. “Er worden jaarlijks miljarden transacties uitgevoerd, dus de financiële sector beschikt over een bijna eindeloze hoeveelheid data. Desondanks wordt er nauwelijks iets opgespoord. Het is aan ons om die effectiviteit te verhogen.”

Daarbij moet Anouk – die overigens ook als tophockeyer op het hoogste podium actief is – niet alleen rekening houden met de grote hoeveelheid data, maar ook met een constant veranderend speelveld.

“Als het om witwassen gaat zijn criminelen ontzettend innovatief”, legt ze uit. “Dus wij moeten in die markt flexibel en dynamisch meebewegen, waarbij we constant nieuwe trends omzetten in codering om nieuwe risico’s zo goed mogelijk af te dekken.”

En dat is volgens Anouk precies waar de kracht van RiskQuest ligt. “In tegenstelling tot de default algoritmes in AML-pakketten waar veel banken mee werken, bieden onze op maat gemaakte modellen een grote mate van flexibiliteit voor opdrachtgevers. Omdat we ze zelf maken, kunnen we bovendien snel bijschakelen om onze modellen scherper af te stellen of aan te passen als dat nodig blijkt.”

Bread and butter

De aanpak sluit ook goed aan op het voortschrijdend inzicht binnen de aanhoudende strijd tegen witwassers. Zo lijkt De Nederlandsche Bank momenteel af te koersen op een ommezwaai van een rule-based naar een meer risk-based AML-benadering.

De toezichthouder kondigde twee jaar geleden aan dat banken technologieën zoals artificial intelligence en machine learning mogen inzetten om de low-riskgevallen zo efficiënt mogelijk te analyseren, waardoor tijd en mankracht vrijkomt om de high-riskprofielen beter te onderzoeken.

“Risicogebaseerd werken brengt onzekerheid met zich mee, daarom is vertrouwen essentieel.”

Het is een ontwikkeling die RiskQuest niet alleen op de voet volgt, maar logischerwijs ook aanmoedigt. “Banken willen zo compleet mogelijk de risico’s afdekken, maar het is niet effectief om low-risk cases door de handen van een AML-analist te laten gaan”, benadrukt Sebastian Marban, die sinds begin 2023 partner is bij RiskQuest, en nu dus bij Zanders.

“Het gaat erom dat je kan beoordelen waar de risico’s zitten”, geeft hij aan. “En wij gebruiken onze modellen om die risico’s in te schatten. De visie van DNB ligt dus perfect in lijn met onze bread en butter.”

Vertrouwen

Dat betekent niet dat de transitie naar de risk based approach al in kannen en kruiken is. “Er zijn zeker nog de nodige uitdagingen”, aldus Sebastian. “Zo hebben banken enorme hoeveelheden gestructureerde data, maar zijn er nog stappen te zetten met name op het gebied van data-integratie en het opbouwen van een compleet klant-beeld. Goede data maken immers goede modellen.”

Een nog groter struikelblok is echter vertrouwen, stelt hij. “We komen uit een periode met hoge boetes, dus bankbestuurders zijn er niet altijd even comfortabel mee om het AML-proces in te richten op basis van modellen die enerzijds effectiever zijn maar anderzijds wel complexer. Het is daarom ook noodzakelijk om een goede model-risk management (validatie, model monitoring, etc.) functie te hebben.”

Large language models

Een andere trend waar RiskQuest met veel interesse aan werkt, is de opkomst van Large Language Models (LLM’s). Deze generatieve AI-toepassingen bieden vele kansen voor het AML-werkveld.

Banken springen er graag op in, ziet Anouk. “En terecht. Het is voor ons met name interessant dat banken de techniek gebruiken om hun duizenden AML-analisten te ondersteunen. Die analisten verrichten ontzettend veel werk en moeten bij elk dossier opnieuw door dezelfde vragenlijsten heen.”

Zo zijn banken bijvoorbeeld bezig om interne chatbots te creëren waar de analisten met hun vragen terecht kunnen. “Om te bepalen wat een analist in een bepaalde situatie met een specifieke klant moet doen. Dat scheelt heel veel overleg, waardoor analisten hun dossiervorming niet alleen sneller kunnen afronden, maar de kwaliteit daarvan ook behoorlijk kunnen verbeteren.”

Sebastian Marban, Partner, RiskQuest

Het is daarbij volgens Anouk wel belangrijk dat die processen “gecontroleerd versneld” worden. “Met onze ervaringen kunnen wij daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook bij LLM’s is het essentieel dat de risico’s goed worden begrepen, en het risico proces (inclusief monitoring) daarom heen goed wordt ingericht.”

Samen marktleider worden

Zo sluiten verschillende marktontwikkelingen perfect aan op de filosofie en aanpak van RiskQuest. De toekomst lijkt het bedrijf dan ook gunstig gezind. “De passende expertise is ruim aanwezig”, bevestigt  Sebastian. “Maar als we echt de volgende groeifase in willen gaan hebben we simpelweg een groter bereik nodig.”

En daar komt de overname van Zanders om de hoek kijken. Sebastian benadrukt dat de overname een logische stap was – voor beide partijen. “Zanders heeft een brede propositie en een groot internationaal bereik, maar tot op heden had het slechts beperkte specifieke expertise binnen het AML-domein. Bij RiskQuest was het juist andersom, waardoor we elkaar heel mooi aanvullen.”

Met de krachtenbundeling luiden de gecombineerde bedrijven een nieuwe ambitieuze groeifase in, onder andere, op het gebied van AML in Europa.