RiskQuest

Bij RiskQuest draait alles om modellen, omdat we geloven modellen van essentieel belang zijn in onze competitieve financiële wereld. Modellen vergroten niet alleen transparantie, maar zorgen ook voor meer operationele efficiëntie en helpen financiële instellingen om goed geïnformeerde beslissingen te maken.

Met een team van 60 kwantitatieve mensen, ontwikkelen we modellen om:

  • Financiële risico’s in te schatten: kredietrisico, marktrisico, pricing, stress testing
  • Financiële criminaliteit te voorkomen: witwassen, CDD, sancties, fraude
  • Bij te dragen aan een duurzame strategie: ESG, SFR, uitstoot, klimaatrisico

Modellen zijn de kern bij RiskQuest, maar we zien ze liever als middel dan als doel. Statistiek is geen vervanging van menselijke afwegingen. Modellen moeten op de juiste manier gebruikt worden, zodat duidelijk is wat een wel en niet kan. En de modellen moeten uiteraard in lijn zijn met de strategie van de klant.

Meer weten over RiskQuest? Kijk op onze website https://www.riskquest.com/ of neem contact op met Hans Heintz via Hans.heintz@riskquest.com (+31 681509088).

RiskQuest | Nieuws