DNB komt met nieuwe consultatie over anti-witwaswet

24 oktober 2023 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Om instellingen te ondersteunen in hun antiwitwasbeleid komt De Nederlandsche Bank met een nieuwe, praktische handreiking.

De nieuwe beleidsuiting – DNB Wwft Q&As and Good Practices – komt in de plaats van de huidige DNB Leidraad Wwft en Sw, die hiermee komt te vervallen. Dit geldt vooralsnog niet voor het sanctie wetgedeelte van de huidige leidraad, maar hiervoor zal DNB op termijn met een nieuwe uiting komen voor wat betreft de Sanctiewet. In de tussentijd zal dit gedeelte opnieuw gepubliceerd worden in een apart document.

Vraag en antwoord

Ook is bij de consultatie een extra ‘vraag en antwoord’ document toegevoegd, waarin DNB uitleg geeft over verschillende vragen die relevant zijn met betrekking tot de nieuwe beleidsuiting. Daarnaast wordt onder meer antwoord gegeven op de vraag wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe situatie.

DNB komt met nieuwe consultatie over anti-witwaswet

In de publicatie van de DNB over deze consultatie worden nog een aantal consultatievragen gesteld, bijvoorbeeld over verbeterpunten voor de structuur van het document of over onderwerpen die niet of onvoldoende zijn behandeld. Op deze – en andere - vragen kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden reageren onder vermelding van hun naam en/of functie.

Na ontvangst, beoordeling en verwerking van de reacties op de vragen zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en de publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. In principe publiceert DNB de inhoud van binnengekomen reacties op de website van DNB, inclusief naam van de organisatie, indien van toepassing.

Op de site van de DNB kan men onder het kopje ‘publicaties’ de ‘DNB Wwft QA Good Practices  (consultatieversie)’, en ‘Vraag en Antwoord over de consultatie’ downloaden.