Bestrijding terrorismefinanciering hoog op agenda IMF

30 mei 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

In het kader van AML (anti-money-laundering) en de bestrijding van terrorismefinanciering (CFT) heeft het Internationaal Monetair Fonds het boek ‘Countering the Financing of Terrorism: Good Practices to Enhance Effectiveness’ gepubliceerd. In het boek zijn bijdragen te lezen van experts van het IMF, United Nations, Egmont Group of Financial Intelligence Units, Interpol en Europol.

AML en CFT zijn beleidsterreinen die continu aan veranderingen onderhevig zijn. Door technologische ontwikkelingen die exponentieel lijken te versnellen – denk aan AI –  is het volgens het IMF van groot belang dat de AML-aanpak efficiënt is ingericht.

Zo wordt in ons land momenteel op politiek niveau gedebatteerd over de bestrijding van witwassen in het zogeheten ‘Plan van Aanpak Witwassen’. Er wordt in dat kader gesproken over het formuleren van één algehele aanpak onder leiding van één coördinator, om zo de poortwachtersfunctie efficiënter in te richten.

Bestrijding terrorismefinanciering hoog op agenda IMF

Grote uitdaging verbetering effectiviteit anti-terrorismefinanciering

Alle IMF-lidstaten staan voor grote uitdagingen met betrekking tot het verbeteren van de effectiviteit van de strijd tegen terrorismefinanciering. Het IMF-boek (geschreven door IMF-expert Chady El Khoury) is bedoeld om beleidsmakers en deskundigen bij te staan bij het herkennen en omschrijven van de juiste uitdagingen en toepassingen om de effectiviteit van anti-terrorismefinanciering te vergroten.

De zes hoofdstukken behandelen het beter begrijpen van terrorismefinancieringsrisico’s; de rol van de particuliere sector bij het opsporen en ondermijnen van terrorismefinancieringsactiviteiten; de productie en gebruik van financiële intelligentie bij het bestrijden van terrorisme en terrorismefinanciering; onderzoeken, vervolgen en bestraffen van terrorisme financiers; gerichte terrorisme-gerelateerd financiële sancties; en internationale samenwerking in de strijd tegen terrorismefinanciering.

Meer AML-gerelateerd nieuws is te vinden op de AML-themapagina van banken.nl.