ING reageert op oproep en petitie Fossielvrij NL

09 maart 2023 Banken.nl 5 min. leestijd

‘Koning der dieren, stap uit olie en gas!’ Middels een advertentie in de Volkskrant (en bijbehorende petitie) roept Fossielvrij NL samen met 26 zakelijke klanten ING op om per direct te stoppen met het financieren van de olie- en gassector. ING zou volgens de actiegroep met €9 miljard per jaar de grootste fossiel-financier onder Nederlandse banken zijn.

In een reactie op de oproep, legt Arnaud Cohen Stuart (hoofd Bedrijfsethiek bij ING) uit waarom per direct de geldstekker uit de sector trekken niet de juiste keuze is.

Stuart start zijn relaas door te wijzen naar de huidige economie, die nog altijd volop olie en gas nodig heeft om te kunnen functioneren. Ook Stuart – en ING – is van mening dat die afhankelijkheid verminderd moet worden. Het meningsverschil zou hem vooral zitten in de snelheid waarmee die verandering op een verantwoorde manier tot stand kan worden gebracht.

Hij benadrukt dat – met de huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen – er niet van de ene op de andere dag overgestapt kan worden op hernieuwbare energie. “De capaciteit en de infrastructuur zijn er simpelweg nog niet. De samenleving zou volledig ontwrichten.”

Samenwerken

Vervolgens stipt hij in zijn betoog aan wat de bank de afgelopen jaren wel heeft gedaan. Zo legt Stuart uit dat ING zich heeft verbonden aan de doelstelling om de CO2-intensiefste sectoren in zijn kredietportefeuille af te stemmen op de 1,5 graden-doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs. Om dat te bereiken, moet de portefeuille olie- en gasexploratie (winning) van de bank in 2040 meer dan gehalveerd zijn.

Hij benadrukt vervolgens dat ING vooral impact kan maken door de samenwerking aan te blijven gaan. Het uitsluiten van koolstofintensieve klanten zou de kredietportefeuille groener maken, maar dan zou de bank wel zijn invloed op de klant verliezen, omdat men elders zou aankloppen.

Liever zou de bank zijn invloed gebruiken – bijvoorbeeld met behulp van gunstige financieringsvoorwaarden – om zijn klanten te helpen bij hun transitie naar een duurzamer bedrijfsmodel.

Ondanks die visie, zou ING er volgens Stuart niet voor schromen om ‘nee’ te verkopen aan niet duurzame klanten. Zo wijst hij erop dat de bank in 2022 bekendmaakte geen projecten voor nieuwe olie- en gasvelden te financieren. Ook stopt men met de financiering van kolengestookte energiecentrales.

Tegelijkertijd zou ING volgens de hoofd Bedrijfsethiek de financiering voor hernieuwbare energie opschroeven. ING is volgens Stuart van alle Nederlandse banken zelfs de grootste verstrekker van financieringen voor hernieuwbare energie. Daarnaast zou de bank ernaar streven om in 2025 jaarlijks €125 miljard aan duurzame financiering mogelijk te maken.

Doen jullie genoeg?

De oproep moet volgens Stuart dan ook niet  ‘stop nu!’ zijn, maar ‘doen jullie genoeg?’ “We willen als bank vooroplopen, maar realiseren ons dat we er nog niet zijn.” Stuart legt tot slot uit dat het beleid van ING voortdurend in beweging is en wordt afgestemd op wetenschappelijke inzichten zoals de scenario’s van het Internationaal Energieagentschap. “Die inzichten veranderen en passen zich aan aan de realiteit.”

“En ja, het kan altijd beter. We waarderen het dat klimaatactivisten ons scherp houden en we gaan graag de dialoog met hen aan over de praktische invulling van wetenschappelijke klimaatscenario’s. Maar het per direct stoppen met olie en gas staat daar niet in”, aldus Stuart.

Reactie Fossielvrij NL

Fossielvrij NL-woordvoerster Hiske Arts laat weten zich niet te kunnen vinden in de reactie van ING. “Niemand zegt dat we van de ene op de andere dag kunnen stoppen met fossiele energie”, start ze haar weerwoord. “Maar wat wél kan en moet gebeuren is dat banken stoppen met het financieren van fossiele bedrijven die nieuwe fossiele projecten opzetten en nieuwe fossiele infrastructuur bouwen.”

“Tegelijkertijd zou een bank als ING juist volop klimaatoplossingen moeten financieren, zodat onze afhankelijkheid van fossiel snel naar beneden gaat.” Op beide gebieden schiet ING (en de financiële wereld in het algemeen) volgens Arts tekort, die daarbij verwijst naar het emission gap report van de VN.

“ING erkent zelf dat om de temperatuurstijging tot 1,5-graden te beperken er geen nieuwe winning passend is, en sluit daarom projectfinanciering voor nieuwe velden uit. Maar nieuwe velden worden meestal gefinancierd uit algemene middelen, die ING wél nog steeds verstrekt. ING financiert dus nog steeds nieuwe winning, alleen via een andere weg. Dit moet stoppen.”

“Daarbij heeft ING geen enkel doel voor het transporteren en verhandelen van olie en gas (midstream), terwijl het merendeel van ING’s fossiele financiering hiernaartoe gaat. Zo is ING de derde grootste financier ter wereld van extreem vervuilende LNG exportterminals in de VS, en zelfs van nieuwe terminals die pas gaan leveren tegen de tijd dat Europa’s gasverbruik al fors naar beneden zal zijn.”

“Maar deze financiering en de bijbehorende risico’s en gevolgen worden simpelweg genegeerd in het meer dan honderd pagina tellende klimaatrapport van ING. En dat terwijl midstream ons net zo goed vastketent aan meer fossiel en daarmee een leefbare wereld uit zicht duwt.”

De 26 klanten van ING, die in de Volkskrant de oproep deden om uit fossiel te stappen, en die zich zelf volop inzetten voor een rechtvaardige en duurzame wereld, verdienen een bank die zich niet alleen in woord maar ook in daad inzet voor een leefbare wereld. In de periode 2016 tot 2022 ging maar liefst 87 % van ING’s energiefinanciering naar fossiele energie toe. De vraag die ING stelt: doen wij genoeg? is dus simpel te beantwoorden: nee, dat doet ING niet”, aldus Arts.

De volledige reactie van Arnaud Cohen Stuart is hier te lezen.