EU scherpt antiwitwaswetgeving verder aan

16 januari 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

De Europese Unie heeft de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering opgevoerd.  De Raad van de EU heeft overeenstemming bereikt over een AML-verordening én een nieuwe richtlijn (AMLD6). Samen met het voorstel voor een herschikking van de verordening geldovermakingen, zullen deze het nieuwe AML-rulebook van de EU vormen, zodra het is aangenomen.

“Terroristen en hun financierders zijn niet welkom in Europa”, legt Zbynek Stanjura (Minister van Financiën van Tsjechië) uit. “Om zwart geld wit te wassen, moesten criminelen en organisaties op zoek naar mazen in de onze regelgeving, die al vrij strikt is. Het is onze bedoeling deze mazen verder te dichten en in alle EU-lidstaten nog striktere regels toe te passen.”

Stanjura legt uit dat grote contante betalingen – van meer dan €10.000 – onmogelijk gemaakt zullen worden. Ook moet het moeilijker worden gemaakt om anoniem te blijven bij het kopen of verkopen van cryptoactiva. “Het zal niet meer lukken om schuil te gaan achter meerdere lagen van bedrijfseigendom. Het zal zelfs moeilijk worden om zwart geld wit te wassen via een juwelier of goudsmid”, aldus de Tsjechische Minister van Financiën.

EU scherpt antiwitwaswetgeving verder aan

Betaalcap van €10.000

De nieuwe EU-regels voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zullen worden uitgebreid naar de hele cryptosector. Het is de bedoeling dat alle cryptopartijen verplicht worden om hun klanten in het onboardingproces te screenen.

Tevens eist de Europese Raad dat bedrijven uit de cryptosector maatregelen voor cliëntenonderzoek toepassen wanneer zij transacties van €1.000 of meer uitvoeren; dat risico’s omtrent transacties met zelf gehoste wallets beperkt moeten worden en dat verscherpte maatregelen ingevoerd worden met betrekking tot grensoverschrijdende correspondentrelaties.

Het beperken van grote contante betalingen is eveneens een interessant punt in de voorgestelde wetgeving. Om het voor criminelen moeilijker te maken geld wit te wassen, wil men in de gehele EU een bovengrens van €10.000 vaststellen. In andere woorden: er mag alleen met contant geld betaald worden zolang de prijs van het product onder de €10.000 blijft. Desgewenst wordt lidstaten de flexibiliteit gegeven om een lagere bovengrens op te leggen.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.