Van Lanschot Kempen: ‘Duurzaam beleggen essentieel om CO2-prijsrisico op te vangen’

08 december 2022 Banken.nl 5 min. leestijd

“De gevoeligheid van de aandelenmarkten voor een stijging van de CO2-prijs is in de afgelopen twaalf maanden toegenomen als gevolg van de stijgende energieprijzen en geopolitieke spanningen.” Dat concludeert Van Lanschot Kempen.

De vermogensbeheerder heeft zijn model bijgewerkt voor de berekening van de impact van een plotselinge wereldwijde stijging van de CO2-prijzen, bijvoorbeeld veroorzaakt door de heffing van CO2-belasting of door de handel in emissierechten.

De analyse van Van Lanschot Kempen richt zich op hoe de impact van klimaatverandering kan worden geïntegreerd in beleggingsanalyses om de portefeuilles van langetermijnbeleggers te beschermen en te verbeteren. De financieel dienstverlener legt uit dat het in zijn analyse uitgaat van een worst-case-scenario, maar dat de gevolgen naar verwachting over een aantal jaar worden gespreid.

“Door de huidige energiecrisis is de zorg ontstaan dat het halen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen minder urgent is geworden”, legt Maarten Edixhoven (RvB-voorzitter van Van Lanschot Kempen) uit. Wat Edixhoven en Van Lanschot Kempen betreft, moet de klimaatcrisis nog steeds een “zeer hoge prioriteit” hebben. “We zijn van mening dat de focus op het verminderen van de CO2-uitstoot op middellange termijn alleen maar groter moet worden.”

Effect van een stijging van de CO2-prijs van $ 100 op aandelenmarkten

5$ per ton

De analisten van Van Lanschot Kempen stippen aan dat de oorlog in Oekraïne en Europese drang om minder afhankelijk te zijn van de invoer van Russisch gas de behoefte aan betaalbare financiering van groene energie heeft versneld. Tijdens de recent gehouden Klimaatconferentie in Egypte riep het IMF op tot een CO2-prijs van $75 per ton. Economen stellen dat CO2-beprijzing de meeste efficiënte manier is om uitstoot terug te dringen, omdat de vervuiler voor die kosten opdraait.

Verschillende instellingen, zoals het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het Netwerk for Greening the Financial System (NGFS), stellen echter dat er een CO2-prijs van ruim $100 nodig is om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen.

Overigens heeft de Wereldbank berekent dat op slechts 23% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen een CO2-beprijzingsmechanisme van toepassing is. Het IMF schat tegelijkertijd in dat de wereldwijde gemiddelde CO2-prijs momenteel niet meer dan $5 dollar per ton bedraagt.

Van Lanschot Kempen legt uit dat de noodzaak van energie-afhankelijkheid – die de algemene trend van deglobalisering weerspiegelt – het steeds waarschijnlijker maakt dat de prijzen voor CO2-uitstoot in de komende jaren snel gaan stijgen en dat deze gaan gelden voor steeds meer ondernemingen met een grote uitstoot.

43% daling van de aandelenkoersen

Van Lanschot Kempen heeft vervolgens twee scenario’s berekend. In het eerste scenario houdt men rekening met een CO2-prijs van $100. In dit basisscenario gaat men uit van een gemiddelde daling van de aandelenkoersen van 30% (zie figuur 1). De wealth manager benadrukt echter dat het effect van hogere CO2-prijzen sterk verschilt per markt. “Duurzame indices ondervinden bijvoorbeeld veel minder negatieve gevolgen dan hun traditionele tegenhangers.”

Omdat een stijging van de gemiddelde wereldwijde CO2-prijs met $100 waarschijnlijk niet voldoende is om de klimaatdoelstellingen te halen, gaan de analisten van Van Lanschot Kempen in het tweede scenario uit van een stijging van de wereldwijde CO2-prijs met $150. In dit geval dalen de aandelenkoersen nog sterker: gemiddeld 43% (zie figuur 2).

Ook verschilt het effect per markt, duurzame indices blijken volgens Van Lanschot Kempen echter aanzienlijk beter beschermd tegen de schokken van een klimaattransitie. De wereldwijde duurzame aandelenindices dalen bijvoorbeeld met 6% tot 9% en de Europese duurzame indices met 4%.

Herpositioneren

“Uit onze analyse blijkt dat de gevoeligheid van de aandelenmarkten voor een hogere CO2-prijs in het afgelopen jaar is toegenomen”, leggen Michel Iglesias del Sol (Chief Investment Strategist) en Arif Saad (Co-Head Investment Strategy UK) uit.

Volgens Iglesias del Sol en Saad geeft het onderzoek aan dat de kosten en voordelen van decarbonisatie nog altijd niet volledig in de aandelenmarkten zijn opgenomen. De heren stellen dat langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen, hun aandelenportefeuilles moeten herpositioneren om deze beter bestand te maken tegen veranderingen in de CO2-beprijzing en regelgeving.

Impact op aandelenmarkten van een stijging van de CO2-prijs met $ 150

“Dit kan betekenen dat ze minder moeten gaan beleggen in standaardindices of dat ze alternatieve duurzame benchmarks moeten gaan volgen. Zoals de analyse aangeeft, is een index die bestaat uit ondernemingen die voorlopen op het gebied van duurzaamheid of de energietransitie, beter beschermd tegen de risico’s van een hogere CO2-prijs.”

Risicovermindering

Herpositioneren dus om jezelf bestand te maken tegen hogere CO2-prijzen. De wealth manager legt uit dat een keuze voor een passende duurzame benchmark voor een wereldwijde aandelenportefeuille het CO2-prijsrisico met 70 tot 80% kan verminderen. Voor een Europese aandelenportefeuille kan dit risico zelfs met 90% worden verminderd.

De onderzoekers leggen uit dat uit de analyse blijkt hoe initiatieven ter bestrijding van klimaatverandering kunnen worden geïntegreerd in beleggingsanalyses om de portefeuilles van langetermijnbeleggers te beschermen en te versterken.

Dit kan door het bestaande aandelenbelangen in ‘vervuilende bedrijven’ te verminderen en/of te verruilen voor aandelen in ondernemingen die zich richten op een lage CO2-uitstoot of op de klimaattransitie. Het beleggen in groene technologie door middel van nieuwe, gerichte allocaties binnen zowel private als publieke markten vormt een ander voorbeeld.