Trammelant bij Triodos vanwege boze certificaathouders

12 oktober 2022 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het conflict tussen Triodos en zijn certificaathouders is verder geëscaleerd. De Stichting Certificaathouders Triodos Bank is naar de Ondernemingskamer gestapt om een onderzoek aan te vragen naar het beleid van de bank. De beleggers beschuldigen de bank van een gebrek aan transparantie en wanbeleid.  

Voor de oorsprong van het conflict moeten we terug naar de uitbraak van de coronacrisis. Destijds wilden (te) veel mensen plotseling hun certificaten van de hand doen. Onder hen gewone beleggers, maar bijvoorbeeld ook ondernemers die ineens met een omzetdaling geconfronteerd werden en bij hun financiële ‘reserves’ wilden. Omdat het om een veel te groot aantal certificaathouders ging die van hun stukken af wilden, zag Triodos zich genoodzaakt om subiet de handel stil te leggen.

Het stilleggen van de handel zou tevens samenhangen met de wettelijke bepaling dat de bank tot maximaal 3% van zijn eigen vermogen mag gebruiken om de handel te faciliteren.

De bank ging daarop vorig jaar september met de certificaathouders in gesprek om te proberen tot een oplossing te komen. Eén van de scenario’s was het onderbrengen van de certificaten op een besloten handelsplatform – een proces dat twaalf tot achttien maanden kon duren. Op het nieuwe platform zullen de 'aandelen' naar verwachting 30 tot 40 procent minder waard zijn. De certificaathouders kunnen overigens nog altijd niet bij hun stukken.

Trammelant bij Triodos vanwege boze certificaathouders

Draconische maatregelen

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) verwijt de bank onder meer een gebrek aan transparantie in het proces. Via de Ondernemingskamer hoopt de stichting het besluitvormingsproces omtrent de zaak openbaar te krijgen. “Door geen openheid van zaken te geven dwingt de bank ons hiertoe”, legt SCTB-voorzitter Fons van der Velden uit. “We zijn teleurgesteld in de houding van de bank.” De beleggersbelangenclub VEB stelt de oproep tot waarheidsvinding te steunen.

“Wij hebben afgelopen maanden in gesprekken met de bank geprobeerd duidelijk te krijgen waarom er zulke draconische maatregelen zijn genomen en waarom de belangen van certificaathouders daarbij zijn verwaarloosd”, vervolgt Van der Velden zijn uitleg. “Er kwam geen antwoord op onze vragen, maar bovenal weigert Triodos om verantwoording af te leggen. De nu ontstaande vertrouwensbreuk is niet goed voor zowel de bank als certificaathouders. Daarom hebben de moeilijke keuze gemaakt om openheid af te dwingen via de rechter.

Overigens schrijft het Financieele Dagblad dat de belangenbehartigers vermoeden dat Triodos al jaren wist dat de opzet van het nieuwe handelssysteem knelde en toenmalig topbestuurder Peter Blom de “hete aardappel voor zich uitschoof”.

Reactie

In reactie laat Triodos weten de escalatie ten zeerste te betreuren en heeft de Ondernemingskamer gevraagd het verzoek tot onderzoek af te wijzen. Daarnaast waarschuwt men dat een zaak bij de Ondernemingskamer het overgangsproces verder kan vertragen en ook niet zou bijdragen tot een herstel van vertrouwen.

“Een onverhoopte gang naar de Ondernemingskamer zou voorzienbaar de mogelijkheden om dergelijke gesprekken op constructieve en bedachtzame wijze te kunnen voeren ernstig kunnen bemoeilijken”, schrijft Triodos-bestuurslid Jacco Minnaar aan de SCTB. “Juist in deze cruciale fase is het van groot belang dat alle betrokkenen bij Triodos Bank zich gezamenlijk – en handelend vanuit hun gezamenlijke belangen - rondom de bank scharen en samen aan de toekomst werken.”