Certificaathouders Triodos lijden mogelijk fors verlies

30 december 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Anderhalf jaar hebben certificaathouders van Triodos niet kunnen handelen in hun stukken, omdat de handel in certificaten was stilgelegd. Nu de handel wordt hervat, worden ze geconfronteerd met een mogelijk verlies van 30 tot 45 procent van de waarde.

Het nieuws over de waardedaling kregen de 45.000 certificaathouders van de groene bank Triodos in de laatste weken van december te horen. Certificaten – een soort aandelen met beperkt stemrecht – worden door Triodos al veertig jaar gebruikt om eigen vermogen aan te trekken. Kopers van de certificaten financieren de groei van de bank en delen daar ook in, is de gedachte.

Handel stilgelegd

Toen de coronapandemie uitbrak wilden te veel mensen plotseling hun certificaten van de hand doen. Onder hen gewone spaarders, maar bijvoorbeeld ook ondernemers die ineens met een omzetdaling geconfronteerd werden en bij hun financiële ‘reserves’ wilden. Omdat het om een veel te groot aantal certificaathouders ging die van hun stukken af wilden, kwam de bank in problemen met als gevolg dat de handel werd stilgelegd.

Certificaathouders Triodos lijden mogelijk fors verlies

Triodos ging eind september met de certificaathouders in gesprek om te proberen tot een oplossing te komen. Een van de scenario’s daarbij was het onderbrengen van de certificaten op een handelsplatform. Daar zullen de ‘aandelen’ naar verwachting “aanzienlijk” minder waard zijn, zegt Triodos in een bericht aan zijn certificaathouders. Navraag bij een woordvoerder van de bank leert dat het om 30 tot 40 procent van de waarde gaat.

Patstelling

De patstelling moet nu opgelost worden door de certificaten te verplaatsen naar een besloten handelsplatform, een zogenoemde multilateral trading facility (MTF). Op het digitale platform kunnen alleen vooraf goedgekeurde beleggers handelen. Het duurt overigens nog wel even voordat de certificaathouders op de MTF kunnen gaan handelen. Triodos verwacht over twaalf tot achttien maanden een notering aan een MTF te hebben.

Tridos meldt verder dat ze voor het openen van de markt nog een marktpeiling willen uitvoeren onder bestaande en toekomstige investeerders. “Om de investeringsbereidheid in certificaten te peilen”, aldus de bank.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is niet gelukkig met de situatie bij Triodos. Volgens een woorvoerder van de VEB zitten de certificaathouders in “een spagaat”. “In plaats van de bank te steunen in zijn maatschappelijke missie moeten zij nu rekeninghouden met een aanzienlijke waardedaling.” Individuele beleggers die zich gedupeerd voelen, raadt hij aan naar de Autoriteit Financiële Markten te stappen.