Founding partner ABN ARMO verlengt samenwerking Social Enterprise NL

05 september 2022 Banken.nl 1 min. leestijd

ABN AMRO en Social Enterprise NL hebben hun partnership verlengd met nog eens twee jaar. Social Enterprise NL is een stichting zonder winstoogmerk die sociaal ondernemers verbindt, versterkt en inspireert om bij te dragen aan een economie die circulair, inclusief en armoedevrij is.

De bank is een van de founding partners van de stichting die inmiddels tien jaar bestaat. Wat ABN AMRO-CEO Robert Swaak betreft is het partnership een logische én belangrijke stap voor zijn bank. “Sociaal ondernemers combineren een maatschappelijk doel met een gezond financieel rendement. Met hun ondernemerschap maken zij direct sociale impact en werken zij aan een betere wereld. En dat sluit helemaal aan bij onze maatschappelijke ambitie.”

De markt voor sociale ondernemingen – een onderneming met een maatschappelijke missie – is nog relatief jong, maar heeft een “enorm groeipotentie”. De bank beargumenteert dat er steeds meer behoefte is aan duurzamere economische oplossingen. Ook zouden impactinvesteerders mogelijkheden zien om deze potentie te benutten en inmiddels een sterke voorkeur hebben voor dergelijke bedrijven die zich in een groeifase bevinden.

Founding partner ABN ARMO verlengt samenwerking Social Enterprise NL

ABN AMRO benadrukt dat niet alle sociale ondernemingen deze fase al bereikt hebben en dat juist hier voor banken een belangrijke rol is weggelegd. “ABN AMRO stelt sociale ondernemingen te ondersteunen in het behalen van hun maatschappelijke ambities. Niet alleen door ze financieel te steunen, maar ook inhoudelijk door kennisdeling en het openstellen van zijn netwerk van investeerders.  

Stefan Panhuijsen (directie Social Enterprise NL) is verheugd met de verlenging van de samenwerking. “Het aantal sociaal ondernemers in Nederland groeit en dat is goed nieuws, want zij zijn voortrekkers op weg naar een nieuwe economie. We zijn blij dat we, mede door onze samenwerking met ABN AMRO, kunnen blijven werken aan een duurzamere economie.”