The Banking Scene - Een terugblik op het event over de toekomst van bankieren

09 mei 2022 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Op 12 april vond in het Eye Filmmuseum The Banking Scene Conference Amsterdam plaats. Daarbij werd de wereld van bankieren onder de loep genomen door op een andere manier te kijken naar de steeds sneller veranderende en complexer wordende bancaire sector. Organisatoren en sprekers uit de sector gaven met hun presentaties en discussies een verhelderende en inspirerende visie op de toekomst waarbij zowel ethische als technologische vraagstukken op het programma stonden.

The biggest opportunity of our lifetime

De eerste spreker was Richard Kooloos (Director Group Sustainability bij ABN AMRO), die met een aantal interessante cijfers en stellingen kwam. Zo zei hij onder meer dat verwacht wordt dat er tot 2050 vijfhonderd biljoen dollar – pakweg 5% van de mondiale BNP -  nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen. 50% ervan moet door financiële instellingen worden gefaciliteerd waarmee we volgens hem voor “the biggest opportunity of our liftetime” staan.

Dat werpt wel meteen de vraag op waar dat geld vandaan moet komen: leningen, obligaties? Een belasting voor toekomstige generaties? Kooloos stelde dat er veel morele en ethische vragen moeten worden overwogen. Hoe besluiten banken bijvoorbeeld wat de ‘juiste’ investeringen zijn? Hij vindt dat het veel hoger op de agenda van de sector moet staan als zijnde urgent omdat de gevolgen van niets doen voor ons allemaal “life changing” zullen zijn.

The Banking Scene - Een terugblik op het event over de toekomst van bankieren

Een ander opvallend punt wat Kooloos aanhaalde is de zogenaamde “millennial wealth transfer” wat betekent dat berekend is dat millennials de komende jaren tussen 30 en 60 miljard dollar zullen erven van overleden ouders. Aangezien deze groep (millennials) veel meer op ESG is gericht dan voorgaande generaties liggen er grote kansen/mogelijkheden voor financiële instellingen die zich richten op deze markt.

Banking for good

Het thema ‘banking for good’  kwam vervolgens aan bod tijdens een paneldiscussie onder leiding van Esther Groen. Onder meer werd de voorspelling aangehaald dat energiedata van een huis in de toekomst rechtstreeks gekoppeld wordt aan de bewoners van dat huis, waarmee meteen duidelijk wordt hoe energie-efficiënt iemand is. Dit zou wel eens een factor van belang kunnen worden bij toekomstige hypotheektoepassingen als banken ook de bewoners van een huis kunnen ‘taxeren’.

Frederik de Bosschere (Tribe Lead Strategy and Research bij In The Pocket) kwam bij zijn presentatie met de gewaagde stelling: “Banken zijn niet klantgericht”. Volgens hem zijn banken teveel gericht op wat ze doen zonder rekening te houden met waarom ze het doen. Vervolgens noemde hij vijf criteria/vragen om te kijken hoe een en ander kan worden bereikt: waardevol (zijn we bezig met de eigenlijke vraag van klanten?), wenselijk (is onze oplossing de juiste?), bruikbaar (is het eenvoudig te gebruiken?), rendabel (werkt het voor de business?) en uitvoerbaar (is het technisch uitvoerbaar?).

Hij voegde eraan toe dat voor de meeste banken “uw digitale roadmap een leugen is” omdat men meestal kijkt naar de volgende drie tot vijf jaar, terwijl verandering een constante is zodat we ons snel aan marktwerkingen moeten aanpassen. Dit was volgens Andrew Vorster (Innovation Catalyst bij AV.com), een fantastische wake-up call en hij hoopt dat de boodschap goed overkomt bij de juiste mensen.

The aim to take the robot out of the human

Een ander actueel punt dat belicht werd tijdens een paneldiscussie onder leiding van Rik Coeckelbergs (oprichter en CEO van The Banking Scene) was automatisering van tijdrovend werk dat vaak hetzelfde is en dat weinig extra toevoegt. Jelle van Munster (Vice President Process Automation & Cloud bij NIBC Bank) noemt het “the aim to take the robot out of the human”. Wanneer dat werk eenmaal geautomatiseerd is kunnen mensen zich richten op taken die veel meer waarde toevoegen.

Ten slotte een paneldiscussie over ‘Creating impact’ onder leiding van Gijs Boudewijn (General Manager bij Betaalvereniging Nederland). Een van de deelnemers, Michalis Michaelides (BPC Banking Technologies) verwacht dat ontwikkelde markten zoals de EU steeds meer ideeën en concepten overnemen van opkomende markten in de toekomst en hij denkt dat ze daarbij steeds creatievere oplossingen voor problemen zullen aandragen.

Een vraag uit het publiek leverde daarna nog een prachtige uitdaging voor de sector op: “Hoe verhouden de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de UN zich tot ESG en wat is het belangrijkste om ons op te richten?” Volgens Innovation Catalyst Andrew Vorster is dit een uitdaging voor het bestuur van banken omdat het antwoord daarop tweeledig is: “Beide zullen moeten worden beantwoord, de grote vraag daarbij is HOE”.

Interesse om je verder te verdiepen in dit debat? Mis dan zeker niet het volgende event van The Banking Scene op 17 mei in Brussel.