‘Genoeg terreinwinst te boeken bij financiële educatie kinderen’

28 april 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

Maar liefst 97% van de ouders geeft aan veel waarde te hechten aan de financiële vaardigheden van hun kinderen. Over wie hen dit moet aanleren, heerst wel verdeeldheid. Zo is 55% van de ouders van mening dat ook scholen een verantwoordelijkheid dragen om kinderen financieel verantwoordelijk te maken. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Leren omgaan met geld’ van de Volksbank. Het onderzoek biedt inzicht in hoe kinderen met geld omgaan en welke rol ouders daarbij spelen.

Ouders noemen zakgeld een essentieel onderdeel van de financiële opvoeding van hun kind. Bijna 60% van de kinderen tussen vier en twaalf jaar ontvangt zakgeld, waarvan 60% het zakgeld geheel of gedeeltelijk digitaal ontvangt. “Onverstandig”, stelt Lieke Lamb. Volgens de trend strateeg van het Future Expertise Center is verstandig om kinderen zo vroeg mogelijk bewust te maken van geld, maar is het beter om te beginnen met contant geld. Cash zou kinderen namelijk helpen om overzicht te behouden.

“Hebben ze dat eenmaal goed in de vingers, kies dan voor een eigen bankrekening en bankpas. Laat ze vertrouwd raken met een bank-app, laat ze routines leren zoals je pincode geheimhouden en ga met ze in gesprek over hun uitgaven.” Volgens Lamb is het essentieel om kinderen overzicht te bieden in een digitale wereld waar betalen steeds mobieler wordt en geld minder tastbaar. “Geld wisselt nu al contactloos van eigenaar door apparaten naast elkaar te houden. Nieuwe technieken maken dat in de nabije toekomst nog abstracter. Kortom, zorg ervoor dat je kind bijblijft.”

Genoeg terreinwinst te boeken bij financiële educatie kinderen

Het onderzoek van de Volksbank toont daarnaast aan dat een ruime meerderheid van de ouders (80%) geen afspraken maakt over hoeveel geld er gespaard moet worden. Lamb legt daarbij uit dat de invloed van social media en influencers op kinderen groot is. “Zij verleiden kinderen tot impulsaankopen. De drempel wordt nog eens extra verlaagd door het gemak van online aankopen. Daarom is het raadzaam vooraf afspraken te maken om vervelende gesprekken te voorkomen als het te laat is.”

Schulden nemen toe

Op het gebied van financiële veiligheid valt ook nog behoorlijk wat terreinwinst te boeken. Zo komt in het onderzoek naar voren dat bijna een derde van de ouders hun kinderen nooit heeft geleerd om de pincode geheim te houden. Tweederde leerde hun kinderen nooit bij het pinnen de toetsen af te schermen. Volgens Lamb is het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de risico’s van digitaal geld. Dat ze bijvoorbeeld weten dat ze bij financiële transacties virtueel over de schouders van hun kind kunnen meekijken.

“De cijfers laten zien dat er over de hele linie nog volop te verbeteren valt waar het gaat om kinderen en geld”, legt Marinka van der Meer (Chief Customer Officer van de Volksbank) uit. Van der Meer wijst daarbij naar de “enorme toename” van het aantal jongeren met schulden. Het is volgens haar dan ook van groot belang dat kinderen al op een jonge leeftijd goed leren omgaan met geld. Omdat financiële educatie niet in het standaard curriculum zit, heeft de Volksbank in 2013 het educatieve programma van Eurowijs ontwikkeld.

“Zo helpen we leerlingen al op jonge leeftijd financiële vaardigheden te ontwikkelen. Dit is een basis om later niet in geldproblemen te komen en vergroot de kans op een financieel onbezorgder leven in de toekomst. Ik ben er trots op dat er inmiddels ruim één miljoen leerlingen met het lesmateriaal van Eurowijs hebben gewerkt en dat het belang van financiële educatie door ouders en leerkrachten wordt ingezien”, besluit Van der Meer.