ING investeert ruim €22 miljoen in zonnepanelen

21 april 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Financieringsplatform ZonnepanelenDelen heeft er met ING Sustainable Investments een nieuwe aandeelhouder bij. Naast een kapitaalinjectie van €2,2 miljoen stelt de bank €20 miljoen aan vreemd vermogen beschikbaar ten behoeve van duurzame projectfinanciering door het platform aan ondernemers.

ZonnepanelenDelen financiert via zijn online platform met name kleinschalige zonne-energieprojecten door middel van projectfinanciering, financial lease en de uitgifte van obligaties. Door het financieringsproces te digitaliseren en de benodigde documentatie te standaardiseren is het voor kleinere projecten op deze manier mogelijk om de financiering rond te krijgen.

Met de kapitaalinjectie wil het financieringsplatform zijn marktpositie in Nederland uitbreiden en versterken, bijvoorbeeld met behulp van de uitrol van een financial lease oplossing gericht op het mkb. Bij deze optie wordt de gebruiker direct eigenaar van de zonnepanelen. Daarnaast wordt de functionaliteit van het online platform uitgebreid en wordt het platform opengesteld voor alle lopende zonne-energieprojecten in Nederland.

ING investeert ruim €22 miljoen in zonnepanelen

Met de €20 miljoen aan vreemd vermogen die ING beschikbaar stelt kan daarnaast de totale capaciteit van het platform om zonne-energieprojecten mogelijk te maken groeien naar meer dan €100 miljoen komend jaar.

Vaart krijgen

Annemein Kolk noemt ZonnepanelenDelen een innovatief financieringsplatform. Volgens de Directeur Business Banking van ING Nederland kan het bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, omdat de financieringen van ING een grootschalige uitrol van het platform mogelijk maakt.

“We willen als ING graag de financiering van zonnepanelen voor ondernemers helpen bevorderen, zowel via onze eigen bankfinanciering als via de gestandaardiseerde alternatieve financieringsoplossing die ZonnepanelenDelen biedt. Hiermee stellen wij mkb-bedrijven in staat om een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen te leveren zodat de energietransitie zoveel mogelijk vaart krijgt. Onze verwachting is dat er veel vraag is naar dergelijke oplossingen en het is onze intentie om de financiering daarbij mee te laten groeien”, besluit Kolk.