Samenwerken op betalingsverkeer? Het kan en het is dichterbij dan u denkt!

21 april 2022 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Betalingsverkeer is voor elke consumentenbank een gegeven en voor velen een blok aan het been. De innovaties op het gebied van betalen gaan snel, het onderhoud en beheer van betalingssystemen is intensief en de kosten van betalingsverkeer nemen alleen maar toe. Daarom proberen banken al jaren een goed antwoord te verzinnen op de vraag “hoe optimaliseren we ons betalingsverkeer?”. Tijdens het congres Toekomst van het betalingsverkeer 2022 stond dit onderwerp op de agenda en heeft Sopra Banking Software daar antwoord gegeven op deze vraag. Het antwoord in een notendop: “When there is no gain, share the pain”.

Voor een consument is goed werkend betalingsverkeer een gegeven. Vraag een willekeurige consument die recent van bank is gewisseld wat hem of haar tot die keuze bracht en het antwoord zal bijvoorbeeld gaan over nieuwe mogelijkheden van betalen zoals Apple Pay, de directe verwerking van betalingen (Instant Payments) of een goed werkende app. Dat er snel en betrouwbaar betaald moet kunnen worden, wordt daarentegen gezien als vanzelfsprekend en niet als iets waarmee banken zich van elkaar onderscheiden.

Nieuwe initiatieven zoals Request to Pay en iDEAL2.0, die vereist zijn om aan de basisverwachting van de consument te kunnen voldoen, leveren de bank doorgaans geen extra inkomsten op. Integendeel, ze leiden vaak tot hogere kosten, net als de steeds maar wijzigende wet- en regelgeving die aan banken wordt opgelegd. Een groot deel van het IT-budget van banken wordt op dit moment besteed aan het onderhoud en up-to-date houden van (veelal) verouderde bancaire software en betaalsystemen. De hoge kosten om een betaalstraat in de lucht te houden, maken dat veel banken nu zelfs verlies draaien op hun betaaldiensten. Wat banken te doen staat, is grip krijgen op de Total Cost of Ownership en deze omlaag brengen.

Samenwerken op betalingsverkeer? Het kan en het is dichterbij dan u denkt!

Samenwerking als pijnbestrijding

Dit kan volgens Sopra Banking Software door als bank een stap te zetten die voor veel banken spannend is: onderling samenwerken om gezamenlijk de pijn te verzachten. Sopra Banking Software spreekt over Payments-as-a-Service (PaaS), een gemutualiseerde aanpak binnen het betalingsverkeer.

Met Payments-as-a-Service kunnen banken hun aandacht richten op hun klantrelatie terwijl de dagelijkse betalingen uitgevoerd en afgehandeld worden door een betrouwbare partner. Met PaaS kunnen banken profiteren van (Europees) schaalvoordeel en de hoge innovatie-, ontwikkel- en beheerkosten gezamenlijk delen (dragen). Sopra Banking Software zorgt met PaaS voor de technische ontsluiting (het platform en de infrastructuur met bijbehorende services) en alle randvoorwaardelijke zaken zoals voldoen aan wet- en regelgeving en het garanderen van snelheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid in transactieverwerking.

Sopra Banking Software heeft in de afgelopen jaren diverse banken geholpen met het realiseren van een dergelijke aanpak. Voorbeelden hiervan zijn het Franse Transactis, een samenwerking tussen Société Générale en La Banque Postale. Sopra Banking Software is het belangrijkste onderdeel van deze samenwerking en alle betalingen, inclusief Instant Payments, passeren over de softwarestack van Sopra Banking Software. Dit is circa 35% van alle dagelijkse SEPA-betalingen in Frankrijk.

Ook realiseerde Sopra Banking Software al voor vijf Belgische banken een gemutualiseerde aanpak met als resultaat een kostenreductie van circa 20% per bank op het gebied van Instant Payments in vergelijking met het zelf organiseren binnen de bank. In de Nederlandse markt heeft Sopra Banking Software met Van Lanschot Kempen de eerste stappen gezet in een gemutualiseerde aanpak.

Dichtbij

Vanuit gesprekken met Nederlandse banken concludeert Sopra Banking Software dat er mogelijkheden zijn om de stappen die gezet zijn met Van Lanschot Kempen verder uit te rollen naar andere geïnteresseerde partijen. Deze aanpak kan leiden tot een kostenreductie van 40% per bank en hiermee wordt gehoor gegeven aan de vurige wens om meer efficiëntie zonder in te boeten op innovatie, security en performance. Daarnaast -niet geheel onbelangrijk- maakt deze aanpak dat banken zich kunnen richten op daar waar zij écht onderscheidend in kunnen en willen zijn: de klant en het klantcontact.

Met het antwoord op de vraag “hoe optimaliseren we ons betalingsverkeer?” is het aan de banken om in actie te komen. Het is tijd om de volgende horde te nemen, onderling en met de markt in gesprek te gaan en gezamenlijk stappen te zetten. Het kan en het is al dichterbij dan u denkt!