ESG in 2022: Cognito's persagenda

08 april 2022 Banken.nl 6 min. leestijd

ESG, greenwashing, koolstofcompensatie - het zijn de termen die vorig jaar de krantenkoppen domineerden. Termen die niet meer weg te denken zijn en voorlopig in de picture blijven. In onderstaand artikel deelt Louis Hogan, account manager in het Londense kantoor van Cognito, zijn visie.

De historische COP26-conferentie was de conferentie met de meeste media-aandacht en de meeste deelnemers tot nu toe. Maar de eigenlijke resultaten van Glasgow waren wisselend. Er werd een baanbrekende methaanovereenkomst gesloten tussen China en Amerika, maar de wereld slaagde er niet in een datum vast te stellen voor het ‘geleidelijk uitbannen’ van steenkool, en nam in plaats daarvan genoegen met de minder ambitieuze doelstelling van ‘geleidelijke vermindering’.

Tijdens de conferentie bleek hoe groot de taak is die de wereld te wachten staat. De houding en de acties van regeringen, bedrijven en het grote publiek moeten veranderen, én ze moeten snel veranderen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Dit moet verder gaan dan alleen spraakmakende ‘groene’ marketingcampagnes en moet leiden tot echte actie. Hoewel slechts op enkele gebieden overeenstemming werd bereikt, werden referentiekaders vastgesteld voor vele aspecten van de besprekingen die het hele jaar in de schijnwerpers zullen blijven staan op weg naar COP27 in Egypte.

Louis Hogan, account manager in het Londense kantoor van Cognito.

De persagenda voor 2022 zal er dan ook een zijn van kritisch onderzoek en verantwoording. Geen enkel bedrijf mag verwachten aan vragen en mogelijk scepticisme over haar aanpak van de klimaatverandering te ontsnappen. Dit stelt fundamenteel conservatieve financiële organisaties en de leidinggevenden die belast zijn met het bepalen van de mediastrategie voor een aantal dilemma's.

Hoe staan we er vandaag de dag voor

Klimaatverandering is een feit. En om de gevolgen ervan te verzachten, zijn meer investeringen nodig. Het feit dat landen er niet in slagen overeenstemming te bereiken over een alomvattend koolstofreductieplan betekent dat een groot deel van deze investeringen uit particulier kapitaal zal moeten komen en dit bepaalt de stemming van de investeerder.

Volgens Morgan Stanley gelooft 70% van de investeerders dat hun beslissingen een impact kunnen hebben op de bestrijding van de klimaatverandering. Om aan deze vraag te voldoen, richten steeds meer bedrijven groene fondsen, groene obligaties en allerlei soorten investeringen op die rekening houden met duurzaamheid.

Bedrijven implementeren robuustere ESG-strategieën om waardevol te blijven voor alle belanghebbenden: beleggers, klanten, partners en de media. De verwachtingen voor private en publieke bedrijven zijn zeker toegenomen en deze zullen alleen maar groter worden naarmate we 2022 naderen. Bedrijven doen dit niet alleen op vrijwillige basis, maar worden ook al gedwongen door de regelgevers.

Het sentiment is al aan het veranderen, vooral in het VK. In april 2022 zal de London Stock Exchange Climate Governance Scores invoeren voor meer dan 400 bedrijven op de belangrijkste markten, als een educatief privé-instrument om hen te helpen de belangrijkste klimaatcriteria te begrijpen. Nu de grootste ondernemingen in het VK nog kritischer worden gevolgd, zijn de prioriteiten van beleggers verschoven van een louter rendementsfocus naar het opnemen van duurzaamheidscriteria. Zelfs kleinere bedrijven zullen zich moeten aanpassen om aantrekkelijk te blijven voor een grote groep investeerders en kopers.

Greenwashing - de plaag van de bedrijfswereld

Het komende jaar zal ook worden bepaald door greenwashing - wie ervan wordt beschuldigd, en of de overnames wel geloofwaardig zijn. Greenwashing werd voor het eerst gebruikt in de jaren tachtig als een scheldwoord tegen hotels die beweerden dat het niet wassen van handdoeken werd gedaan om milieuredenen, maar verwijst vandaag de dag in het algemeen naar zaken waarbij een duurzaamheidsinitiatief meer gericht is op publiciteit of kostenbesparing dan op duurzame impact.

Greenwashing is de laatste jaren wijdverbreid in verschillende sectoren: zie de invoering door McDonald's van papieren rietjes die niet recyclebaar bleken te zijn, of de duurzaamheidsclaims van detailhandelaar H&M die volgens de CMA voor 96% misleidend zijn. De bewering dat DWS, de investeringstak van Deutsche Bank, bepaalde claims in zijn jaarlijkse ESG-verslag overdreef, deed het aandeel van het moederbedrijf sterk dalen na een bericht in de Wall Street Journal. Deze incidenten, en de manier waarop ze werden gemeld, tonen aan dat er een groeiend gebrek aan tolerantie is voor dit gedrag - klanten en beleggers zullen met hun voeten stemmen.

Dit jaar zijn meer beschuldigingen van de pers te verwachten naarmate de normen strenger worden en zij hun speurkracht laten zien. Verdere regelgeving op het gebied van informatieverstrekking begint bedrijven ertoe te dwingen om ervoor te zorgen dat hun acties veel verder gaan dan een luchtige marketingcampagne. Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat wat zij aan het grote publiek bekendmaken, geldig en accuraat is. Door samen te werken met organisaties die gewicht en autoriteit in de markt hebben, krijgen deze bekendmakingen meer legitimiteit in de ogen van zowel het publiek als de media.

Vooruitgang boeken, zelfs onder dreiging van kritiek

De dreiging van een negatieve krantenkop of een nieuwsgierige journalist kan sommige bedrijven afschrikken om niets te doen. Dat zou een vergissing zijn. Niets doen is over het algemeen veel erger dan gaandeweg een fout maken.

Het is belangrijk dat bedrijven de kans verkleinen dat hun duurzaamheidsacties averechts werken door onderzoek te doen naar wat stakeholders in een bepaalde sector willen en verwachten. Grondig bestuderen wat anderen doen, met name van concurrenten en sectorgenoten, en ervoor te zorgen dat hun praktijken op elkaar zijn afgestemd of dat het iets verder gaat dan wat is vereist.

Bovendien zal de afstemming van de praktijk op belangrijke overeenkomsten, zoals het Akkoord van Parijs of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de standpunten van alle stakeholders van een onderneming versterken. Programma's die wijzen op concrete stappen, consequente toewijding en betrokkenheid van het management zullen veel minder snel de aandacht trekken van een onderzoeksjournalist. En als ze dat toch doen, is er een veel beter verhaal te vertellen in een of ander artikel.

De overgang naar netto-nul is ongekend in omvang en reikwijdte. Zonder een duidelijke ‘roadmap’, zal er in open samenlevingen een levendig debat ontstaan over de beste koers. Probeer een genereuze bijdrage te leveren aan dat gesprek, in plaats van iemand te zijn die alleen opvalt door zijn stilzwijgen.