Minderhoud: Visie 2016, 1 Rabobank en cultuur cruciaal

26 juni 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Tijdens de Algemene Vergadering van Rabobank blikte bestuursvoorzitter Rinus Minderhoud terug op het roerige 2013 en keek hij vooruit naar 2014: “De inzet van de coöperatieve Rabobank en haar medewerkers is om het vertrouwen van leden, klanten en de samenleving te herwinnen.”

Minderhoud bepleit veranderingen

Minderhoud noemde 2013 in zijn terugblik een van de meest bewogen jaren van de Rabobank. “De Liborschikkingen waren een dieptepunt en hebben tot teleurstelling en verdriet bij onze klanten en medewerkers geleid”. Toch bemerkte hij veel veerkracht: “Met hart en ziel werkt de Rabobank eensgezind aan het terugwinnen van vertrouwen. Er is nog veel te doen, maar metingen tonen een bemoedigend imagoherstel.” De raad van bestuur ziet voor 2014 en de jaren daarna de volgende speerpunten: strategie, governance, commercie, wet- en regelgeving, risk management, cultuur & gedrag, imagomanagement en ontwikkeling van talenten en diversiteit.

Rinus Minderhoud - Rabobank

Naar één Rabobank

Minderhoud ging nader in op de strategische keuzes van Visie 2016: “Daarmee spelen we versneld in op het veranderende gedrag van klanten. Zij verwachten een excellente service en een goed product tegen een faire prijs. Zij rekenen op systemen die 7 dagen per week dag en nacht beschikbaar zijn. Dat bieden wij nú, en in de toekomst nog beter.” Visie 2016 en de integratie van Rabobank Nederland en Rabobank International zijn essentieel en leiden tot één Rabobank. De strategie en de virtualisering maken dat klanten de Rabobank nog meer als één bank gaan ervaren. Tegelijkertijd blijft het unieke marktmeesterschap van de lokale banken in de fysieke én virtuele contacten nadrukkelijk aanwezig, aldus de in oktober aftredende bestuursvoorzitter.

Versterking van cultuur

Uit dialoogsessies met klanten, leden, medewerkers, toezichthouders en andere stakeholders is gebleken dat de Rabobank het nodige te doen heeft aan haar cultuur, zei Minderhoud. Hij benadrukte “dat dit het moment is waarop we er moeten staan voor onze klanten, en wel als één Rabobank.” Hij constateerde dat daarvoor onder medewerkers geen gebrek aan kwaliteit en goede wil is. Niettemin waarschuwde hij voor een overleg- en afschuifcultuur en pleitte hij “voor doordacht en slagvaardig optreden, voor verantwoordelijkheid nemen en geven, en voor elkaar stimuleren en aanspreken. En bovenal om te strijden voor het klantbelang.”