Milieudefensie stelt ultimatum aan banken: klimaatplan of proces

14 januari 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Milieudefensie heeft 29 grote bedrijven opgeroepen om binnen drie maanden met een concreet en haalbaar klimaatplan op de proppen te komen. Doen zij dit niet, dan dreigt de milieuorganisatie met juridische stappen. Tussen de opgeroepen bedrijven zitten ook ABN AMRO, ING, Rabobank en NN Group.

Volgens Milieudefensie-directeur Donald Pols heeft de samenleving nog acht jaar de tijd om onherstelbare schade door klimaatverandering te voorkomen. De milieuorganisatie verwacht van de aangetekende bedrijven meer actie om de klimaatdoelen van Parijs te halen. “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Een gezond bedrijf heeft een klimaatplan. Daarom willen wij van u horen wat u gaat doen om gevaarlijke klimaatverandering te helpen voorkomen.”

De milieugroep eist dat de bedrijven aangeven hoe ze voor 2030 minimaal 45% minder CO2 zullen uitstoten. Het milieuplan moet vervolgens beoordeeld worden door New Climate Institute. Het externe bedrijf rekent alle plannen door en beoordeelt ze op hun kwaliteiten en uitvoerbaarheid. Milieudefensie wil in juni 2022 de resultaten publiceren.

Milieudefensie stelt ultimatum aan banken: klimaatplan of proces

Bedrijven die de toets niet halen, kunnen rekenen op een rechtsgang zoals bij Shell. In die door Milieudefensie aangespannen zaak verplichtte de rechter Shell de uitstoot van CO2 op korte termijn flink terug te brengen.

Pols benadrukt de aangetekende bedrijven dat Milieudefensie – in plaats van een juridische strijd – veel liever het gesprek aangaan over de invulling van een rechtvaardige klimaattransitie. “Ons doel is dat alle systeemspelers hun bijdrage leveren. Koplopers zullen wij erkennen en indien nodig zelfs steunen, achterblijvers kunnen rekenen op onze niet aflatende druk.”

In reactie aan de NOS stelt een ABN AMRO-woordvoerder dat de bank het initiatief steunt om “samen de temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden. Er ligt een plan om de bank duurzamer te maken, maar de meeste uitstoot komt van klanten van de bank vandaan. Onze strategie is erop gericht om samen met onze klanten hun uitstoot te verminderen.”