Ordina: ‘Digitale transformatie financiële sector komt in stroomversnelling terecht’

03 januari 2022 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Dat de coronacrisis de economie heeft veranderd is een understatement te noemen. Volledige sectoren vallen vanwege de lockdown (gedeeltelijk) stil, betaalinnovaties namen een vogelvlucht, banken moesten de stroppenpot flink aanvullen en het voltallige personeel werkte ineens (en nog steeds) vanuit huis. Veranderingen die ook bij de besluitvormers uit de financiële dienstverlening niet onopgemerkt zijn gebleven.

Zeven op de tien (69%) van hen stelt zelfs dat de businessfocus van hun organisatie door de pandemie is verschoven naar een ander klantsegment of andere eindklant. Dat blijkt uit de Ordina Digital Monitor, een onderzoek onder ruim 1200 Nederlandse besluitvormers. Volgens hen was het investeren in nieuwe technieken en technologieën “de belangrijkste succesfactor” om die verschuiving te kunnen realiseren. “Door digitaal te versnellen, kunnen organisaties beter inspelen op de veranderde marktomstandigheden”, legt Rik Farenhorst (directeur Digital bij Ordina) uit.

Wat is er veranderd

De onderzoekers van Ordina stellen dat de coronacrisis veel heeft gevraagd van het aanpassingsvermogen van organisaties. Bijna zes op de tien (58%) eindbeslissers – van de bedrijven wiens focus is verschoven – geeft aan dat de organisatie waarvoor ze werken zich nu directer richt op de consument (de zogenoemde business-to-consumer aanpak). Daarnaast stellen een kwart (27%) van hen dat hun organisatie zich meer is gaan focussen op de nationale klantsegmenten.

Digitale transformatie als succesmiddel

Twee vijfde (41%) van de besluitvormers in de financiële dienstverlening geeft aan dat het investeren in én gebruikmaken van nieuwe technologie essentieel was om deze focusverschuiving mogelijk te maken. Wat Farenhorst betreft blijkt hieruit het toenemende belang van een digitale transformatie.

Wat was er nodig om deze verschuiving in de businessfocus realiseren

“Door digitaal te versnellen, kunnen organisaties slimmer en veiliger gebruikmaken van data, digitale trends en nieuwe technologieën. Het vergroot het aanpassingsvermogen van organisaties, waardoor ze beter kunnen inspelen op – of zelfs profiteren van – de continu veranderende wereld.”

Gebrek aan kundig personeel

Ordina beargumenteert echter dat er ondanks het opschalen van de digitale transformatie nog enkele barrières beslecht moeten worden. Zo zien besluitvormers uit de financiële sector – naast cybersecurity (43%) – het binnenhalen van voldoende mankracht, kennis en expertise (35%) als belangrijkste belemmeringen van het proces. Farenhorst concludeert dan ook dat het investeren in nieuwe technologie en IT-systemen alleen niet genoeg is.

Welke belemmeringen zijn er voor de verschuiving naar een ander klantsegment of andere eindklant

“Een organisatie moet over de gehele breedte veranderen om voorop te blijven lopen. Door een integrale aanpak, waarin de technische, organisatorische en menselijke aspecten worden meegenomen kunnen organisaties processen stroomlijnen en veranderde klantsegmenten beter én sneller bedienen. De menselijke kant wordt nog weleens vergeten. Door te investeren in het ‘up- en reskillen’ van de workforce maak je van deze belemmering juist een kracht.”

Corona goed voor het digitalisatieproces

De onderzoekers stellen tot slot dat de uitkomsten van de Digital Monitor het toegenomen belang van de digitale transformatie onderschrijven. Een kwart van de respondenten uit de financiële dienstverlening geeft aan dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat hun organisatie het digitalisatieproces wil versnellen. Daarnaast voorziet 65% van hen een toename in het budget voor de digitale transformatie in de komende vijf jaar.

Hoe ontwikkelt het budget voor digitale acceleratie zich volgens u in het komende jaar in uw organisatie

“Een logische ontwikkeling”, besluit Farenhorst. “Door de coronacrisis zijn organisaties zich noodgedwongen anders gaan organiseren. Om dit mogelijk te maken moesten ze digitaal versnellen. Nu organisaties de kracht van digitale transformatie hebben ervaren krijgt dit een grotere rol binnen de organisatie. Door continu te blijven versnellen, kunnen ze beter inspelen op de veranderende marktvraag en zijn ze beter voorbereid op de toekomst.”