AML-boetes schieten wereldwijd omhoog

22 december 2021 Banken.nl 1 min. leestijd

Het overkwam ABN AMRO en ING al en nu dreigt ook Rabobank het te overkomen: schikken voor een miljoenenbedrag met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in het anti-witwasproces. Bepaald geen Nederlands fenomeen, blijkt uit onderzoek van Kroll. Maar belangrijker nog, uit het jaarlijkse onderzoek ‘Global Enforcement Review’ van de financiële dienstverlener komt ook naar voren dat AML-gerelateerde boetes in 2020 vijf keer zo hoog uitvielen als in 2019.

Volgens de onderzoekers van Kroll deelden toezichthouders in 2019 wereldwijd in totaal 45 boetes uit vanwege ‘AML-falen’ (Anti Money Laundering) met een totale waarde van $444 miljoen. In 2020 ging het ook om 45 boetes, maar lag de ‘waarde’ daarvan op $2,222 miljard; bijna vijf keer zo veel als het jaar daarvoor. De eerste helft van 2021 lijkt met 17 boetes – met een totale waarden van $994 miljoen – de opwaartse trend van 2020 te continueren.

Volgens Claire Simm, Managing Director Compliance bij Kroll, toont de consistentie in het volume van de uitgevaardigde boetes aan dat de coronacrisis er niet voor heeft gezorgd dat AML-onderzoeken op een lager pitje zijn komen te staan.

Value of Fines Levied 2019 - 2020

“Terwijl het aantal boetes constant bleef, steeg de waarde daarvan wel, omdat toezichthouders zwaardere straffen oplegden. Hiermee willen ze de boodschap afgeven dat het poortwachtersschap – ondanks eventuele barrières met betrekking tot de pandemie – een topprioriteit blijft.”

“De boetes tonen tevens aan dat toezichthouders wereldwijd veel belang blijven hechten aan de bestrijding van financiële criminaliteit”, vervolgt Simm haar uitleg. “We verwachten dat de megaboetes en strafrechtelijke handhaving in 2021 en lang daarna zullen blijven aanhouden.”