PA Consulting: ‘Verwachtingskloof consumenten en financieel dienstverleners op ESG-gebied’

01 december 2021 Banken.nl 3 min. leestijd

Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur) (ESG) worden steeds belangrijker binnen de financiële wereld. Er bestaat echter een flinke verwachtingskloof tussen consumenten en dienstverleners op het gebied van duurzame financiële dienstverlening. Maar liefst 93% van de consumenten verwacht dat financiële dienstverleners ethisch investeren, maar bijna de helft (43%) heeft geen vertrouwen in de impact van de huidige duurzame financieringsproducten.

Dat blijkt uit een consumentenonderzoek van PA Consulting onder 3.500 (waaronder 500 Nederlandse) Europese consumenten. Naast het scheve verwachtingspatroon, blijkt tevens dat consumenten zelf ook kampen met een kenniskloof wat betreft de mogelijkheden. Het adviesbureau stelt dat financieel dienstverleners hierop zouden moeten inspelen door de consument van betere voorlichting te voorzien en te innoveren op het gebied van ethische en duurzame financiële producten.

“Uit de reactie van het onderzoek blijkt vooral dat vrijwel alle respondenten duurzamer willen leven”, concludeert PA Consulting. 63% is op zoek naar duurzame opties voor producten en diensten en de helft van de respondenten geeft aan het liefst financiële producten te kopen bij aanbieders bij wie duurzaamheid voorop staat.

 PA Consulting: ‘Verwachtingskloof consumenten en financieel dienstverleners op ESG-gebied’

Onvoldoende aanwezig

De onderzoekers steller echter dat consumenten – ondanks hun goede bedoelingen – niet realiseren hoeveel invloed hun financiële beslissingen op het klimaat hebben. Slechts een derde van de ondervraagden denkt dat hun persoonlijke keuzes impact op het klimaat hebben en maar 42% ziet beleggen als een optie om het milieu positief te beïnvloeden.

Gebrek aan voorlichting (57%), pricing (62%), consumentenvertrouwen (57%), beschikbaarheid (56%) en toegankelijkheid (55%) worden ook door het onderzoek geïdentificeerd als belangrijke barrières voor de acceptatie van duurzame financiële producten.

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat 55% van de consumenten het niet eerlijk vindt om een meerprijs te betalen voor duurzame financiële producten of diensten. Hoewel 64% van de respondenten van mening is dat financiële dienstverleners een cruciale rol spelen in de beweging naar een duurzaam leven en bewust consumeren, stelt 53% dat zij zich onvoldoende laten horen in het publieke debat.

Geloofwaardigheid, voorlichting en innovatie

Volgens Mark Griep, hoofd PA Consulting Nederland, laat het onderzoek vooral een kloof zien tussen consumentenverwachtingen en hun vertrouwen in en begrip van de beschikbare opties. “Consumenten beseffen niet hoe groot de impact van hun financiële keuzes kan zijn op het klimaat.”

“Deze impact is vele malen groter dan andere lifestyle-veranderingen, maar het ontbreekt aan kennis en keuze. Toch willen ze keuzes maken die ertoe doen. Dienstverleners moeten dus snel in actie komen en hun kans grijpen, bewuste consumenten aantrekken en behouden en een maatschappelijke verantwoordelijke rol innemen.”

“Dit onderzoek onderstreept dat er een onderliggende vraag is naar financiële producten en diensten met een positieve maatschappelijke impact”, vult Hans Burg (Agile & Digital Transformations Lead bij PA Consulting) zijn collega aan. “Als dienstverleners niet aan deze verwachtingen voldoen, komen klantenbehoud, compliance, winst én groeipotentieel in het geding.”

“We zien drie kerninitiatieven die bedrijven kunnen nemen om de grootste impact te maken: hun geloofwaardigheid opbouwen, meer voorlichting geven en blijven innoveren. Dit vergt investeringen en vindingrijkheid, maar het is van cruciaal belang dat de sector nu de omslag maakt.”