Gielen en Muters (RvB NHG): ‘Samenwerken en ambitie brengen je ver’

16 september 2021 Banken.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Voor de podcast Leaders in Wonen ging Amy Reijgersberg in gesprek met Arjen Gielen en Carla Muters, beiden lid van de raad van bestuur van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Onder andere betaalbaarheid, duurhuur en de onderlinge samenwerking tussen beide bestuursleden passeren de revue in deze aflevering van de podcast.

Arjen Gielen groeide op in Nijmegen en studeerde Macro-Economie aan de Universiteit van Tilburg. Na verschillende functies bij het Centraal Planbureau, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën, was Gielen van 2007 tot 2014 raadsadviseur Economische Zaken van Jan Peter Balkenende en Mark Rutte. Sinds 2014 is Gielen de voorzitter van de raad van bestuur van NHG.

Een tijd van regulering en reflecteren

Gielen omschrijft zijn start bij NHG als hectisch, Nederland kwam op dat moment namelijk net uit de economische crisis. Het was volgens Gielen tevens een periode waarin De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten de hypotheeksector goed in de gaten hielden. “Er was destijds neiging om veel te reguleren en nieuwe regels in te voeren. In die periode moesten we bij NHG goed kijken wat onze toegevoegde waarde was.”

Carla Muters en Arjen Gielen

“En daarover hebben we destijds veel discussie gehad, zowel bij NHG als sectorbreed”, legt Gielen uit. “We hebben uiteindelijk gekozen voor een richting waarin we met NHG zo veel mogelijk wilde inspelen op maatschappelijke belangen en/of bestaande uitdagingen. Maar hoe doe je dat? En hoe neem je de consument mee in jouw verhaal en strategie?”

Op het moment dat de nieuwe strategie vorm begon te krijgen betrad ook Carla Muters in 2017 de raad van bestuur van NHG. Muters groeide op in Weert en studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Voordat ze bij NHG terecht kwam werkte ze als Unit Manager bij Vivat. Zij was onder andere management trainee bij ING en sector manager bij de Goudse. In 2005 maakte zij de overstap naar SNS Reaal.

“Toen ik begon bij NHG lag er al een behoorlijk goede aanzet voor de strategie”, vertelt Muters. "Samen met Arjen zijn we hiermee aan de slag gegaan. Intern door agile te gaan werken en daarmee onze professionals in hun kracht te zetten. Extern door meer samen te werken met de stakeholders vanuit co-creatie. Door in gesprek te gaan met elkaar, willen we iedereen meekrijgen."

Volgens het nieuwste lid van de RvB speelde consumentenvertrouwen - vanuit het belang van de financiële sector - een cruciale rol. Muters legt uit dat de uitdaging ligt bij de verschillende belangen van consumenten. "Om hieraan te kunnen voldoen en het vertrouwen te krijgen, werken we aan procesverbeteringen en communicatie met de consument, want we doen het tenslotte voor hen."

Oplossingen vanuit betaalbaarheid

"Schaarste op de woningmarkt in combinatie met de lage rente, zorgen voor hoge huizenprijzen", legt Gielen uit. "De directe oplossing voor betaalbaarheid is bouwen en daar kunnen we niet bij helpen. Wel kunnen we alternatieve woonoplossingen faciliteren zoals splitsing van woningen, flexwoningen en transformatie van kantoren door als financiële sector snel mee te bewegen met vraagstukken uit de bouw."

"Andere oplossingsrichtingen van betaalbaarheid zijn direct voordeel geven, zoals al wordt gedaan voor starters door gemeenten. Of door te toetsen op basis van de inkomsten en uitgaven voor groepen met een flexibel inkomen, waarbij we kijken naar betaalbaarheid. Uitgangspunt is altijd een verantwoorde woonfinanciering en daar willen we graag aan bijdragen."

“Het woningtekort is niet iets waar we als hypotheek sector meteen iets aan kunnen doen. Maar we kunnen wel kijken hoe we kunnen bijdragen aan alternatieve woonvormen.”

Het huidige woningaanbod is volgens Muters echter slechts één perspectief op de term betaalbaarheid. “Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de rente weer stijgt?” Muters stelt dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat de financiële situatie van huizenbezitters altijd hetzelfde blijft en wijst daarbij naar de coronacrisis. “Betaalbaarheid is dus ook belangrijk voor mensen die nu een woning hebben en hun woning willen behouden. Als sector zijn we goed voorbereid op dit soort onvoorziene dilemma’s maar kan het uiteraard altijd beter.”

“Maar betaalbaarheid is ook het gebruikmaken van mogelijkheden om dat (‘betaalbaarheid’) vast te kunnen stellen”, gaat Muters verder. En dat kan volgens haar vooral met digitalisering en data. “Als je echt goed kijkt naar iemand z’n inkomsten en uitgaven, dan kan je nog beter inschatten of iemands woning betaalbaar is én blijft. Dit ‘voorspellende’ perspectief van de term betaalbaarheid is iets wat we de aankomende jaren beter en nauwkeuriger willen uitvoeren.”

Betaalbaarheid is dus op verschillende manieren te interpreteren, het wordt ook nog eens beïnvloed door meerdere consumentengroepen met verschillende wensen. Gielen wijst daarbij naar het ‘treintje van de woningmarkt’. Hij constateert dat ouderen steeds langer blijven wonen in hun (grote) huis, waardoor de doorstroming van woningen stagneert. “Starters en ouderen beseffen het wellicht niet, maar soms staan ze lijnrecht tegenover elkaar.”

Een totaalplaatje

Naast betaalbaarheid is ook duurzaamheid een belangrijk thema op de agenda van NHG. Muters legt uit dat vooral het verduurzamen van bestaande woningen een flinke uitdaging vormt. Volgens het bestuurslid is het niet makkelijk om mensen die een woning uit de jaren zeventig (of ouder) bezitten in beweging te krijgen. “Het klimaatakkoord ligt op tafel dus er moét iets gebeuren, maar hoe?”

“Vanuit samenwerking, vernieuwing en dromen kom je heel ver.”

Daar heeft Muters wel wat ideeën over. Het moet volgens haar vooral aantrekkelijker en eenvoudiger worden gemaakt om je woning te verduurzamen. “Als je een totaalplaatje kan bieden – in plaats van de consument allerlei losse stapjes laat zetten – maak je het overzichtelijker en makkelijker waardoor het aantrekkelijker wordt.”

“De winst zit in het proces, maar ook in de eigen bijdrage van de consument aan het klimaat. Samenwerken is hierin de sleutel. Dit doen we al met veel stakeholders en dat is leuk en uitdagend, want de intentie is altijd oplossingsgericht."

Betaalgeschiedenis

Als Muters en Gielen gevraagd wordt of ze zelf nog een thema willen inbrengen waar ze – als NHG zijnde – belang aan hechten, wijst Gielen naar de disbalans tussen de huur- en woningmarkt. Volgens de bestuursvoorzitter lopen veel huurders die naar koop willen tegen belemmeringen aan die logisch zijn, maar tegelijkertijd ook veel vragen oproepen.

“Huren is natuurlijk iets anders dan kopen”, legt Gielen uit. “Maar je ziet bijvoorbeeld dat mensen met een hoge huur geen hypotheek kunnen krijgen voor een koopwoning, terwijl aan het eind van de streep de maandlasten lager uitvallen. Dat is natuurlijk ontzettend krom.”

Volgens Gielen kan dat probleem opgelost worden door naar ‘betaalbewijzen’ te kijken. “Als je constateert dat mensen in staat zijn geweest om jarenlang en zonder betalingsachterstanden een hoge huur te kunnen betalen, dan moet je die betaalgeschiedenis meenemen bij een hypotheekaanvraag. Een dergelijk proces verdient onze aandacht en we hopen daar binnenkort wat mee te kunnen doen.”

Een soepele samenwerking

Tot slot gaan de bestuursleden in op de onderlinge samenwerking. Hoewel Muters en Gielen zichzelf omschrijven als vrolijk, positief en assertief, stellen de twee ook behoorlijk te verschillen van elkaar. Muters: “We hebben verschillende achtergronden en denken in een aantal opzichten ook gewoon anders.”

Beiden denken dat het hun positieve instelling is die de onderlinge samenwerking zo sterk maakt. “Als je die positiviteit aanvult met vertrouwen en ambitie, dan krijg je het ook daadwerkelijk voor elkaar om je ambitie waar te maken. We vertrouwen elkaars goede bedoelingen, waardoor de samenwerking soepel verloopt.”

“We proberen ook niet altijd het logische te doen”, gaat Muters verder. “We doen niet altijd wat we al deden of wat we al kunnen. We dagen elkaar uit en gunnen elkaar de ruimte. In die hoedanigheid kom je met vertrouwen en ambitie echt heel ver.”

Gielen benadrukt dat hij veel plezier heeft in zijn werk. “Ik vind het gewoon ontzettend leuk om bij NHG, met Carla en de markt samen, het werk voor elkaar te krijgen. Als je van het positieve uitgaat – ondanks de ingewikkelde markt (Gielen wijst daarbij naar de term betaalbaarheid) – kom je echt heel ver. En iedere keer als we weer iets bereiken, kan ik daar echt van genieten.”