Rabobank biedt klanten compensatie voor te veel betaalde kredietrente

05 augustus 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Klanten van Rabobank die te veel rente hebben betaald over hun consumptieve kredieten krijgen van de bank een compensatie aangeboden. De producten die hieronder vallen zijn het Doorlopend Krediet en producten voor rood staan. Rabobank geeft aan dat bij deze producten met een variabele rente de marktrente niet altijd goed is gevolgd.

De compensatieregeling volgt na een uitspraak van het Kifid over een conflict tussen ABN AMRO en een klant. Het klachteninstituut oordeelde dat de klant te veel rente had betaald over een doorlopend krediet met een variabele rente die de klant had tussen 2010 en 2018. Waar de marktrentes die de bank in die periode zelf moest betalen daalden, gebeurde dit niet met de tarieven die de klant moest betalen. Onterecht, stelde het Kifid.

Rabobank heeft vervolgens zijn eigen portefeuille geïnventariseerd en concludeerde dat 15% van de klanten met genoemde producten ook te veel rente hebben betaald. De bank onderzoekt de komende maanden om welke klanten het gaat en hoe zij gecompenseerd moeten worden. Rabobank verwacht hier uiterlijk in december 2021 meer bekend over te kunnen maken en stelt tevens dat klanten van de bank – en haar dochters Freo en Fideaal – hiervoor zelf geen actie hoeven te ondernemen.

Rabobank biedt klanten compensatie voor te veel betaalde kredietrente

Verantwoordelijkheid nemen

“De commissie van beroep van het Kifid heeft inmiddels meerdere uitspraken gedaan over casussen van verschillende andere banken”, legt Rabobank uit. “Het Kifid vindt dat deze banken bij de berekening van de variabele rente de marktrente onvoldoende hebben gevolgd. Het oordeel is dat zij de variabele rente opnieuw moeten berekenen en het verschil aan de klant moeten terugbetalen.”

De bank stelt zijn verantwoordelijk te nemen en de uitspraken van het Kifid te vertalen naar de Rabobank Groep. “Uit de inventarisatie van haar portefeuille blijkt dat Rabobank de renteontwikkelingen over het algemeen goed heeft gevold. Toch zijn er verschillen bij ongeveer 15% van de klanten met afgesloten consumptieve kredieten die doorlopend zijn en/of roodstaan producten.”

Rabobank stelt zijn klanten dan ook een compensatieregeling voor, die aansluit op de uitspraken van het Kifid. “Om ervoor te zorgen dat de regeling breed wordt gedragen, raadpleegt Rabobank een afvaardiging van haar ledenraden, de Consumentenbond en andere stakeholders”, concludeert de bank.