De MiFID Quick Fix: zes belangrijke wijzigingen

09 juni 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op 26 februari 2021 heeft de Europese Commissie (EC) de MiFID Quick Fix richtlijn gepubliceerd. De richtlijn moet uiterlijk op 28 november 2021 zijn omgezet in nationale implementatiewetgeving, en moet vanaf 28 februari 2022 worden toegepast. 

De MiFID Quick Fix bevat een aantal vrijstellingen en aanpassingen van een aantal bepalingen van MiFID II. In dit artikel legt Yu Sum Man, legal consultant bij adviesbureau Charco & Dique, uit welke wijzigingen van de MiFID II-vereisten er zullen zijn voor beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen. De meeste wijzigingen zien op de dienstverlening aan professionele cliënten. 

1. Vrijstelling kostentransparantieverplichting

Er komt een vrijstelling van de kostentransparantieverplichting wanneer er beleggingsdiensten worden verleend aan professionele cliënten. Deze uitzondering geldt echter niet als er beleggingsadvies of vermogensbeheer wordt verleend.

Yu Sum Man, legal consultant, Charco & Dique

2. Elektronische Informatieverstrekking aan cliënten

MiFID II bepaalt dat informatie aan cliënten standaard op papier wordt verstrekt. Onder voorwaarden kan dit via een duurzame drager of via de website worden gedaan. Om de communicatie met cliënten (en hiermee dus het beleggingsproces) te vergemakkelijken, zorgt MiFID Quick Fix ervoor dat de elektronische verstrekking van informatie aan cliënten de standaard wordt. Wel geldt voor niet-professionele cliënten dat zij mogen verzoeken om de informatie toch op papier te ontvangen.

3. Vrijstelling periodieke rapportages 

De EC vindt dat periodieke rapportages nutteloos zijn voor in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten. Er is gebleken dat deze partijen de rapportages niet lezen en snelle beleggingsbeslissingen nemen in plaats van een beleggingsstrategie op de lange termijn te volgen. MiFID Quick Fix bevat daarom een vrijstelling van de verplichting om periodieke rapportages te verstrekken aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten. Voor professionele cliënten geldt dat zij ervoor kunnen kiezen om deze rapportages toch te ontvangen.

4. Vrijstelling van de kosten-baten analyse bij switchen van producten

Vermogensbeheerders of beleggingsadviseurs moeten nu een kosten-baten analyse maken bij het doorvoeren van een switch van producten in een portefeuille van een cliënt. Dit betekent dat zij de verplichting hebben om de nodige informatie over de kosten en baten van de wissel van de producten in te winnen en te analyseren. Een dergelijke procedure wordt als te belastend ervaren ten aanzien van professionele cliënten, vooral nu dit type cliënt vaak de neiging heeft om frequent te wisselen van producten. Via de MiFID Quick Fix komt er dus een vrijstelling van deze verplichting voor professionele cliënten, alleen moeten zij wel de optie hebben om te kiezen voor een dergelijke analyse.

5. Vrijstelling product governance-vereisten

De MiFID Quick Fix bevat een vrijstelling van de product governance-vereisten voor bepaalde obligaties. Het gaat om ‘recht toe recht aan’ obligaties, zonder ingebedde derivaten. In de obligatie mag wel een clausule inzake vervroegde aflossing zitten (‘make whole-clausule’). De EC stelt dat dergelijke obligaties doorgaans worden beschouwd als veilige en eenvoudige producten die geschikt zijn voor retail beleggers. 

Daarnaast worden in aanmerking komende tegenpartijen geacht voldoende kennis van financiële instrumenten te hebben. Er komt daarom ook een vrijstelling van de product governance-vereisten op financiële instrumenten die uitsluitend onder hen worden verhandeld of verspreid. Dit zal dan alleen relevant zijn wanneer beleggingsondernemingen ‘execution only’ diensten verlenen aan in aanmerking komende tegenpartijen, aangezien dergelijke cliënten als professionele cliënten worden beschouwd in geval van een beleggingsadvies- of vermogensbeheerrelatie.

6. Research small- en midcapbedrijven

Onder MiFID II moeten brokers een aparte prijs in rekening brengen voor research. Zij mogen deze informatie niet gratis verstrekken aan beleggingsondernemingen. Dit wordt ook wel unbundling van de researchkosten genoemd. Om investeringen in small-en midcapbedrijven in de financiële markten te stimuleren, komt de MiFID Quick Fix met een apart regime voor de verstrekking van research over small- en midcapbedrijven door brokers aan beleggingsondernemingen. Onder bepaalde voorwaarden wordt het daardoor mogelijk voor beleggingsondernemingen om gebundelde researchdiensten van brokers te ontvangen.

Wat nu?

De MiFID Quick Fix zal in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd moeten worden. Op dit moment is er nog geen (concept) implementatiewet beschikbaar, maar waarschijnlijk zal er eerst een consultatie van de voorgestelde implementatiewet volgen. Het is dan de bedoeling dat MiFID Quick Fix vanaf 28 februari 2022 van toepassing wordt. 

Een artikel van Yu Sum Man, legal consultant bij adviesbureau Charco & Dique.