AFM: Informatie van banken begrijpelijk en vindbaar

27 mei 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

De informatie die banken aan klanten leveren is de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van eigen onderzoek. Volgens de AFM zijn duizenden brieven in begrijpbare taal herschreven, websites zijn opnieuw ingericht, brochures zijn aangepast en voorwaarden zijn opnieuw opgesteld. Recente voorbeelden zoals de informatieverstrekking over renteswaps leren ons dat het altijd beter kan.

AFM: Informatie van banken begrijpelijk en vindbaar  

Jarenlang was klantinformatie van banken onvoldoende begrijpelijk en niet altijd vindbaar. Het was daardoor voor de klant niet duidelijk hoe een product werkt. Ook was het lastig om een inschatting van het product te maken en te beoordelen of het product voor de klant van meerwaarde zou zijn. Ook de informatie die de klant tijdens de looptijd over een product kreeg was vaak onduidelijk

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de informatie die banken aan klanten verstrekken sterk is verbeterd. De afgelopen twee jaar hebben banken en verzekeraars alle zeilen bijgezet om hun informatie zo te verwoorden dat klanten ermee uit de voeten kunnen. De sector levert daarmee maatwerk: informatie wordt vindbaar en begrijpelijk voor de doelgroep.

Met onderstaand filmpje geeft de AFM een voorbeeld van de verbeterde informatieverstrekking.

 

De AFM juicht het toe dat steeds meer partijen (vernieuwde) informatie onder klanten toetsen. Klanten weten het beste of ze informatie kunnen vinden en begrijpen.

Het kan altijd nog beter

Ondanks dat de informatieverstrekking van banken is verbeterd leren recente voorbeelden ons dat het altijd beter kan.  Nog regelmatig komen voorbeelden naar voren waarin klanten onvoldoende (duidelijk) zijn geïnformeerd over een product c.q. risico van een bepaald product. Een recent voorbeeld is de informatieverstrekking rondom renteswaps waarbij zowel ABN AMRO als Rabobank op hun vingers zijn vingers getikt.