Enigma Consulting ontwikkelt methodiek voor goede AML-bedrijfsvoering

02 februari 2021 Banken.nl 4 min. leestijd

Enigma Consulting, een kennishuis op het gebied van payments, digitalisering, risk & compliance en treasury, heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor financiële instellingen, met als uiteindelijke doel het tegengaan van witwaspraktijken.

Het voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering staan de laatste tijd steeds vaker in het middelpunt van de maatschappelijke discussie. Ook bij de toezichthouders en de media is hier volop aandacht voor. Denk bijvoorbeeld aan de strafrechtelijke vervolging van Ralph Hamers – de voormalige topman van ING (dat in 2018 een miljoenenschikking trof) – of aan het lopende onderzoek naar de voormalige bestuurstop van ABN AMRO. Tekenen aan de wand dat er duidelijk iets moet veranderen binnen de financiële sector.

Witwassen is een miljardenbusiness

De toenemende aandacht voor witwassen en vergelijkbare fraudepraktijken in ons land is logisch, want er gaan miljarden om in de Nederlandse witwaspraktijk, zo stelt Paul Jans van Enigma Consulting, een adviesdienstverlener voor banken, verzekeraars en overige financiële instellingen.

Jans: "Het ontwricht onze maatschappij, bestuurders worden vervolgd en toezichthouders leggen nog steeds hoge boetes op aan partijen die hun Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) en Anti Money Laundering (AML-)inspanningen niet op orde hebben.” Door de strengere compliance-eisen vanuit toezichthouders zijn veel banken de afgelopen twee jaar dan ook massaal op zoek gegaan naar CDD- en KYC-analisten.Met alle aandacht voor het onderwerp is het eigenlijk “des te opvallender” dat veel eindverantwoordelijken in de financiële sector zoals bestuurders en compliance officers, zich vaak niet goed bewust zijn van datgene wat er echt geregeld moet worden om witwassen op te sporen of tegen te gaan, stelt Jans. “En dat terwijl iedere financiële instelling door witwassen geraakt kan worden en een niet adequate integere bedrijfsvoering de financiële instelling, haar bestuurders en haar compliance officers in de problemen kan brengen.”

Het inrichten en optimaliseren van het klantonboardings- en anti witwasproces is echter een intensief traject, dat zich bovendien afspeelt binnen een complex speelveld, vertelt Jans: “Veel financiële instellingen ontbreekt het aan tijd en kennis om een toereikend en kwalitatief goed CDD- en AML Framework op te zetten.”

CDD & AML methodiek

Dat is precies waar Enigma Consulting, dat diensten levert aan zowel kleine als grote financiële instellingen, uitkomst kan bieden. Het adviesbureau heeft een proactieve methodiek ontwikkeld om deze instellingen – ongeacht hun omvang – te helpen bij het inregelen van een integere bedrijfsvoering, waarmee witwassen kan worden gedetecteerd. “Het goed inregelen van een proces om witwassen te detecteren hoeft niet ten koste te gaan van een rendabele business case”, licht Jans toe.

De nieuwe “vooraanstaande methodiek” heeft zich in de praktijk reeds bewezen, zowel bij banken als bij kleinere FinTech-bedrijven, stelt Jans. De methodiek geeft antwoord op een viertal hoofdvragen: 1. Zijn alle risico’s onderkend en alle witwasscenario’s in kaart gebracht? ; 2. Hoe gevoelig zijn mijn klanten voor witwassen? ; 3. Zijn mijn transactieprofielen up to date en onderbouwd? ; en 4. Zijn de juiste business rules ontwikkeld? De managing director vult aan: “Essentieel daarbij is dat de methodiek oog heeft voor de verhouding tussen de grootte van de financiële instelling, de diversiteit van hun klanten en hun producten.”

Het adviesbureau helpt zijn opdrachtgevers verder bij het opzetten van de juiste governancestructuur met de daarbij behorende procesbeschrijvingen en beleidsuitgangspunten. Ook verzorgt Enigma Consulting voor trainingen die de financiële instelling ondersteunen bij het herkennen van zogenaamde red flags of nieuwe witwastechnieken.

Voor meer informatie over de CCD/AML methodiek van Enigma Consulting, zie hier.

Lees ook::Vijf Nederlandse banken werken samen tegen witwassen