Fyndoo Advise verwerkt in eerste jaar meer dan €100 miljoen aan financiering

29 december 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Via Fyndoo Advise is het afgelopen jaar meer dan €100 miljoen aan zakelijke financieringsaanvragen verwerkt. Daarmee maakt het platform voor zakelijk kredietadvies een alleszins respectabele start. Ontwikkelaar Topicus uit Deventer stelde een overzicht op van de meest voorkomende doelen voor financiering. Financiering van bedrijfspanden bleek veruit het grootste deel uit te maken, zowel in waarde als in het aantal aanvragen. 

Fyndoo Advise bestaat nog maar kort, sinds 2019 om meer precies te zijn. Het adviesplatform van ontwikkelaar Topicus vormt een online oplossing voor zowel accountants als financieel adviseurs, die hen in staat stelt om allerlei stappen in het proces van financiering voor klanten te digitaliseren en te automatiseren. Het platform beschikt over verschillende modules. Elk van deze is toegespitst op een specifieke vorm van advies, zoals inzicht in historische of actuele financiële prestaties, kredietwaardigheid of het opstellen van financiële scenario’s. 

Eerder dit jaar zette Topicus extra stappen met Fyndoo Advise, door een nauwe samenwerking aan te gaan met Rabobank en mkb-financier Credion. Dat zal er mede aan bijgedragen hebben dat dit jaar meteen een mooie kaap is gerond. “We zijn ongelooflijk trots op het feit dat dit jaar meer dan 100 miljoen aan financieringen via ons platform is aangevraagd!", zo vertelt Michel Brinkhuis, product owner bij Topicus.   

Het jaar 2020 is voor Fyndoo Advise automatisch het eerste en het beste jaar, maar in zijn algemeenheid is 2020 niet bepaald het eerste het beste jaar. Een groot deel van het jaar werd immers geteisterd door de gevolgen van Covid-19. Zelden was de nood aan zakelijk financiering zo acuut als in 2020. Om moeilijke periodes te overbruggen of reeds om investeringen te doen met het oog op het post-pandemie tijdperk. 

Bedrijfshypotheken bleken de meest gevraagde vorm van financiering, zowel in aantallen als in waarde. Volgens Topicus geen hele grote verrassing, omdat het bedrijfspand in veel gevallen de belangrijkste asset op de balans is. Meer dan de helft van de aangevraagde financieringswaarde ging naar een bedrijfspand voor eigen gebruik. Onderzoek en ontwikkeling – of desgewenst ‘research & development’ – werd in elk geval in financiële zin de minste aandacht aan besteed. 

Interessant om nog te vermelden is dat in de laatste maanden van 2020 een opvallende piek waarneembaar was in het aantal financieringsaanvragen voor zakelijke panden. Dit heeft volgens Topicus te maken met op handen zijnde veranderingen van de overdrachtsbelasting. Het belastingtarief voor investeringspanden neemt toe tot 8% van de koopsom. 

Banken blijven meestgevraagde financier

Topicus keek ook naar de verhouding tussen bancaire en niet-bancaire financieringen. Er is de laatste jaren veel ontwikkeling geweest in die laatstgenoemde categorie, waaronder bijvoorbeeld crowdfunding en factoring maar ook financieringsplatformen als Funding Options vallen.   

“Hoewel het Nederlandse financieringslandschap steeds meer aanbieders heeft, werd er voornamelijk gekozen voor financiering bij de bank”, aldus Brinkhuis. De verhouding bancaire financiering tegenover niet-bancaire was bij Fyndoo Advise drie kwart tegenover één kwart. Wat mogelijk bijdraagt aan het nog steeds substantiële aantal bedrijven dat naar de bank stapt voor financiering is de twee jaar terug ingestelde Gedragscode Kleinzakelijke Financiering