Triodos Bank committeert zich middels charter aan diversiteit

14 december 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Triodos Bank heeft onlangs het Charter Diversiteit getekend. Daarmee verbindt de bank zich nadrukkelijk aan het streven om meer diversiteit en een inclusieve cultuur te creëren. 

Triodos Bank presenteert zich waar het kan als duurzame bank. Dat is niet onterecht, gezien de vele initiatieven die de bank ontplooit. Vaak hebben die initiatieven betrekking op het milieu en het klimaat, maar duurzaamheid strekt verder dan dat. Duurzaamheid heeft ook betrekking op sociale verhoudingen en juist daarin wil Triodos zich verder verbeteren.  

De aandacht voor diversiteit in de financiële sector groeit al enige tijd. Diversiteit heeft niet alleen betrekking op geslacht of afkomst, het kan ook gaan over de incorporatie van mensen met een beperking. Op verschillende niveaus en via verschillende projecten wordt hier invulling aan gegeven. Voor Triodos Bank lijkt dat nog niet voldoende, want de bank tekent het Charter Diversiteit, een van oorsprong Frans initiatief dat inmiddels in 23 Europese landen handvesten heeft met meer dan 10.000 bedrijven die erachter staan. 

Er valt veel te zeggen voor diversiteit op de werkvloer, zo tonen studies aan. Een divers werknemersbestand leidt niet zelden ook tot een diverser – en dus groter – klantenbestand. Een ‘andere’ kijk op de zaken kan bovendien heel verfrissend werken en onverwachte mogelijkheden ontsluiten. Een bedrijf met alleen maar vrouwen in dienst gaat nu eenmaal anders te werk dan een bedrijf met alleen maar mannen in dienst. Een gezonde mix lijkt optimaal, waarbij de balans gerust een beetje uit mag slaan naar de ene of de andere kant. 

Menselijke waardigheid centraal

Hetzelfde geldt voor diversiteit in culturen, al toont een extreem monocultureel land als Japan aan dat een gebrek aan culturele diversiteit puur economisch bekeken helemaal geen probleem hoeft te zijn. Een valkuil van het streven naar diversiteit is overigens wel dat de eenzijdige gerichtheid op minderheden ten koste kan gaan van het goede gevoel bij meerderheden, zeker wanneer zij het idee hebben carrièrekansen mis te lopen om ideologische motieven. Die paradox maakt van diversiteitsbeleid een bijzonder delicaat proces. 

Volgens scheidend CEO Peter Blom van Triodos Bank is de missie van een samenleving waarin de menselijke waardigheid centraal staat al leidend sinds de oprichting in 1980. "We streven er voortdurend naar om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren. Dit kan alleen werken als we een inclusieve en diverse organisatie zijn waar elke medewerker zich welkom voelt en in staat wordt gesteld bij te dragen aan onze missie. Dit vereist continu bewustzijn, reflectie en is soms hard werken, maar is ook iets om trots op te zijn."