Verduurzaming vast onderdeel klantadviesrapport hypotheken Rabobank

22 juni 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft verduurzaming van de woning tot vast onderdeel gemaakt van klantadviesrapporten voor hypotheken. Dat betekent dat bij elk klantgesprek over hypotheken verduurzaming en de mogelijkheid daartoe aan de orde komen. Rabobank wil op deze manier bijdragen aan zowel de eigen als mondiaal gestelde duurzame doelen. 

Het afgelopen jaar is veel bewustzijn ontstaan over de mogelijkheden van het adviesgesprek en de rol die financieel adviseurs spelen in verduurzaming van de gebouwde omgeving. Veel consumenten zijn afhankelijk van extra leenruimte om duurzame maatregelen te kunnen betalen, lang niet iedereen heeft dat cash beschikbaar. Om te weten waarover ze praten, introduceerde Rabobank samen met enkele partners de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen. Met verduurzaming als vast onderdeel van het klantadviesrapport gaat de bank weer een stapje verder.  

60.000 kansen per jaar

Jaarlijks voert Rabobank zo’n 60.000 hypotheekgesprekken. Dat biedt dus 60.000 keer de gelegenheid om consumenten te wijzen op de mogelijkheden van financiering van verduurzaming. “Als een van de eersten in de markt verheffen we deze stap in het hypotheekproces tot norm. Nu kunnen we verduurzaming bereikbaarder maken voor klanten in dat grote aantal gesprekken, en echt sprongen maken,” legt Floor van Workum uit, CEO van Vista Hypotheken, een vrij jong hypothekenlabel van Rabobank. 

Daartoe is de adviessoftware van Rabobank uitgebreid met een set vragen die het onderwerp behandelen. Die informatie komt vanaf nu steevast terug in het adviesrapport richting de klant. Van Workum: “Verduurzaming krijgt zo een plek in het hart van Rabobanks dienstverlening. De klant krijgt inzicht in de eigen situatie waarbij de voordelen van verduurzaming voor het voetlicht worden gebracht. Op basis hiervan zijn klanten beter in staat een keus te maken over wat ze uiteindelijk gaan doen.

Veelkantig mes

Het mes snijdt aan meerdere kanten. in de eerste plaats helpt het Rabobank de eigen leningenportefeuille te vergroenen, een ontwikkeling waar veel financiële instellingen naar streven. De bank hoopt in 2025 een gemiddeld energielabel B in de hypotheekportefeuille te realiseren. Ten tweede draagt de maatregel bij aan het bewerkstelligen van internationale afspraken op het gebied van klimaat. Ten derde kunnen huiseigenaren die verduurzamen rekenen op meer wooncomfort en een lagere energierekening. 

Begin 2019 lag het aandeel klanten dat na een hypotheekgesprek overging tot verduurzamingsmaatregelen nog op 5%. Dat percentage is inmiddels verviervoudigd, tot 20% dus. “Mede gezien deze cijfers heb ik er alle vertrouwen in dat we samen met onze klanten een grote verduurzamingsbeweging op gang brengen”, besluit Van Workum.