Triodos presenteert vijf bouwstenen voor nieuwe economie na corona

13 mei 2020 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Alleen op een duurzame manier kan Nederland goed uit de huidige crisis komen. Dat is althans de opvatting van Triodos Bank. Een nieuwe campagne van de bank met het duurzame imago gaat in op vijf stappen om de economie zodanig te hervormen dat deze klaar is voor de toekomst. 

“Niemand heeft alle antwoorden. Maar wat we wel weten, is dat geld weer een keer gaat rollen. Nu is het moment om met elkaar te bepalen welke kant op. Wat ons betreft niet langer naar de happy few, maar naar de happy many”, zegt Matthijs Bierman, nog een klein half jaar de CEO van Triodos Nederland. Of zoals Jacobse en Van Es van de Tegenpartij het vroeger al in iets andere woorden uitdrukten: geen gezeik, iedereen rijk. 

Economie opnieuw uitvinden

De huidige coronacrisis laat de economie kraken in al zijn voegen. Veel ondernemers moeten steun zoeken om te overleven, veel werknemers zitten in onzekerheid. Als er dan toch een positieve kant zit aan de hele situatie, dan is het volgens Triodos dat dit een optimaal moment is om de economie te resetten, of opnieuw uit te vinden. Dat kan met behulp van vijf bouwstenen die centraal staan in een nieuwe campagne van Triodos Bank.

  1. De economie moet werken voor iedereen in plaats van slechts voor een enkeling. Dat betekent ook een economie die zich niet uitsluitend richt op winst en op groei. Idealiter vinden ondernemingen een evenwicht tussen de belangen van financiers, werknemers en toekomstige generaties. 

  2. Het huidige systeem zet in zijn algemeenheid aan tot overmatig rendementsdenken. Te vaak is de blik gericht op de korte termijn en op de belangen van aandeelhouders. In de media wordt vooral vaak gewezen naar Angelsaksische bedrijfsmodellen, maar ook in Europa valt wat dat betreft wat winst te behalen. Bedrijven moeten verplicht worden tot het aanhouden van hogere buffers, om zodoende risico’s beter zelf te kunnen dragen in plaats van ze af te wentelen op de samenleving. 

 

  1. Economische wederopbouw en klimaatbeleid moeten hand in hand gaan. Dat kan door vanuit de overheid duurzame voorwaarden te stellen aan bedrijven. De overheid kan extra bijdragen door duurzame bedrijven en initiatieven te ondersteunen, bijvoorbeeld door een belasting op CO2. Versnelde afbouw van assets in fossiele brandstoffen past goed binnen dit plaatje. 

  2. Meer ruimte voor lokale landbouw en voedselproductie. De huidige hyperspecialisatie maakt landen kwetsbaar, bijvoorbeeld wanneer zoals nu de handel wegvalt. Volgens Triodos tast het ook de capaciteit van de natuur aan om ziektekiemen en virussen te beteugelen. Ten derde is een logisch gevolg van meer lokale landbouw dat er minder vervoerd hoeft te worden en dus minder CO2 in de lucht komt. 

  3. De overheid zou moeten zorgen voor een extra zetje in de rug van gedeelde waarden en het gemeenschapsbelang. Dat kan door bij de herverdeling van belastinggeld ondernemers en (burger)initiatieven die concrete maatschappelijke behoeftes invullen, zoals zorg en duurzaam voedsel, meer ruggensteun te geven. 

Het is zeer interessant om te kijken hoe Nederland, Europa en de wereld gaan herstellen van de coronacrisis, die nog lang zal nadreunen. Daarbij zullen grote groepen mensen altijd een balans proberen te zoeken tussen het goede doen en zo snel mogelijk de geleden verliezen proberen terug te verdienen. Voor een volledige reset is bovendien nauwe internationale samenwerking nodig, zowel op Europese als op mondiale schaal. Wat dat betreft is een EU die van de ene politieke crisis naar de andere politieke crisis hopt geen bijzonder vertrouwenwekkend instituut.

Bierman stelt echter dat nu het moment is om te veranderen. “Als alles verandert, komt boven drijven wat echt belangrijk is. De mensen om je heen. Waar je leeft. Hoe je kunt helpen. Deze waarden verdienen een beter plek in onze economie. Dat vraagt om een systeemverandering. Onze campagne doet een appèl op iedereen om de economie opnieuw uit te vinden. Een reset. Als dit niet het moment is , wanneer dan wel?”