Triodos Bank wil afbouw fossiele assets bankensector

12 juli 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In navolging op het deze week gepresenteerde Klimaatakkoord geeft Triodos Bank aan dat de financiële sector meer kan doen om opwarming van de aarde te verminderen. De bank vindt dat de financiële sector zich in het najaar actief moet committeren aan het doel van het Klimaatakkoord: CO2-reductie van 49 procent in 2030.

Het deze week gepresenteerde Klimaatakkoord is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een economie die draait op fossiele energie naar een economie (en alles wat daarbij hoort) die draait op hernieuwbare energie. In 2030 moet 49% minder CO2 uitgestoten worden dan in 1990 het geval was en in 2050 moet dat teruggebracht zijn naar nagenoeg nul. Het Klimaatakkoord kan gezien worden als een Nederlandse vertaling van het enkele jaren terug internationale Klimaatakkoord van Parijs. Volgens Triodos Bank kan de financiële sector veel doen om bij te dragen aan het terugdringen van CO2 door fossiele assets af te bouwen.

De bank zou graag zou zien dat de financiële sector zich actief committeert aan het hoofddoel van 49%-reductie in 2030. De ministers Hoekstra (Financiën) en Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) doen er volgens Triodos goed aan om de financiële sector hiervoor uit te nodigen. “Dit betekent niet alleen meer groene financiering, maar ook versnelde afbouw van fossiele assets. Alle Nederlandse assets van financials moeten in 2030 tenminste 49% reductie laten zien”, aldus CEO Peter Blom van Triodos Bank. Volgens Blom moeten financiële bedrijven richting hun klanten ‘klare wijn schenken’: “Doe je mee met de transitie? Zo niet, dan beëindigen we de financiering.”

Triodos ijvert voor grotere inspanning financiële sector

Volgens Itske Lulof - directeur Energie & Klimaat bij Triodos Investment Management, de beleggingstak van de bank - moeten banken en andere kredietverstrekkers zich voorbereiden op toekomstige veranderingen in kredietwaardigheid van bedrijven. Veel van deze bedrijven stammen uit de tijd dat de aandacht voor wel of niet actief in en met fossiele energie nog niet zo groot was. Op termijn lopen die bedrijven echter risico om hun kredietwaardigheid te verliezen als ze niet mee ontwikkelen. “Ook dát valt onder de fiduciaire verantwoordelijkheid van vermogensbeheerders. Maar zolang onze sector denkt te moeten kiezen voor een hoger rendement op fossiel versus een net iets lager rendement op cleantech, valt er nog een wereld te winnen”, aldus Lulof.

Gebouwgebonden financiering

Ook Nederlands vastgoed kan in belangrijke mate een bijdrage leveren aan het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Waar bijvoorbeeld huidige nieuwbouwhuizen nog maar 40% van de energie verbruiken ten opzichte van 1990 (op basis van geldende EPC-norm van 0,4 vanaf 2015) is er nog steeds een enorme hoeveelheid vastgoed wat langer geleden gebouwd is, in tijden waarin duurzaamheid minder of überhaupt nog geen issue was.

Om die huizen te verduurzamen voorzien steeds meer banken in groene financiering. Triodos stelt daarbij de gebouwgebonden - in plaats van persoonsgebonden - financiering voor. Dat houdt in dat de nieuwe eigenaar doorgaat met betalen waar de oude eigenaar was gebleven. Volgens Matthijs Bierman, directeur Triodos Bank Nederland, is dit een noviteit. “Het vormt een serieuze impuls om miljoenen huizen de komende jaren te verduurzamen. Wij staan in de startblokken. Zodra het wettelijk mogelijk is, gaan we deze leningen aanbieden. Met onze nieuwe groene hypotheek nemen we hier al een voorschot op. Verduurzamen van de woning moet bereikbaar worden voor iedereen.”