Vijftien financiële instellingen presenteren Spitsbergen Ambitie

10 juli 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

Onlangs sloten vijftien financiële instellingen - waaronder zeven banken* - de Spitsbergen Ambitie, waarmee zij vastleggen de klimaatimpact van hun beleggingsactiviteiten te meten extern te rapporteren. Op deze manier wil de financiële sector een bijdrage leveren aan een meer duurzame wereld in het algemeen en een duurzame financiële wereld in het bijzonder.

De naam is inderdaad afgeleid van de Noorse eilandengroep Spitsbergen. Een groep vertegenwoordigers van 33 financiële instellingen ondernam een expeditie naar de afgelegen archipel - die zijn naam te danken heeft aan ontdekkingsreiziger Willem Barentsz - om met eigen ogen te kunnen zien wat de impact van klimaatverandering is op het poolgebied. Na afloop zijn de vertegenwoordigers meerdere malen bijeengekomen om te komen tot een gezamenlijk charter, wat uiteindelijk de Spitsbergen Ambitie is gaan heten.

In de Spitsbergen Ambitie beloven de deelnemende bedrijven uiterlijk in 2020 de volledige impact van hun volledige beleggingsportefeuille in kaart te hebben gebracht. Dit is een onderdeel van de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Een harde belofte die de bedrijven doen luidt: “Voor Nederland betekent dit dat wij bijdragen aan […] uitstootreductie […] van de 49% CO2 reductie […] in 2030 en waar mogelijk eerder.” Dat is natuurlijk substantieel, al moet daarbij wel gelet op het woord Nederland. Het is voorlopig niet verder uitgewerkt wat het betekent voor de impact van buitenlandse beleggingen op het klimaat. Met name de drie grootbanken hebben naast Nederlandse beleggingen ook veel buitenlandse beleggingen lopen.

Expeditie naar Spitsbergen opende ogen van beleidsmakers

Online platform de Eerlijke Geldwijzer deed in 2015 onderzoek genaamd ‘Undermining our Future’. Het onderzoek had betrekking op investeringen in energiebedrijven over de periode 2009-2014. Achmea zat - vooral via aandelen - voor 99% in fossiele energie en voor 1% in duurzame energie. ING zat voor 89% in fossiele energie en voor 11% in duurzame energie. Bij ABN AMRO en Rabobank was die balans respectievelijk 74-26 en 50-50. ASN Bank en Triodos zaten voor 0% in fossiele energiebedrijven. Eerlijke Geldwijzer geeft aan in november een update te presenteren van het betreffende onderzoek uit 2015. Het zal interessant worden om te zien welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Inzicht eerste stap

Arie Koornneef - directievoorzitter van ASN Bank - laat optekenen: “De reis naar Spitsbergen heeft de urgentie voor alle deelnemers die mee waren zichtbaar gemaakt. Wat mij betreft zit de ambitie van dit commitment in het aantal partijen dat zich uitspreekt om volgens wetenschappelijke methoden de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen inzichtelijk te maken. Inzicht is de eerste stap naar actie, dat is ook de ervaring van ASN Bank. De financiële sector is in staat een groot verschil te maken. En daarmee groot bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen.”

De verwachting is dat er komende tijd meer financiële bedrijven zullen aanhaken bij de Spitsbergen Ambitie.

*ABN AMRO, ASN Bank, BNG Bank, ING, Rabobank, Triodos Bank, de Volksbank