Rabobank zet in op kringlooplandbouw voor toekomstbestendige akkerbouw

01 juli 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De Nederlandse akkerbouw is al behoorlijk circulair, maar kent nog ‘lekken’ naar bodem, water en atmosfeer. Kringlooplandbouw kan die lekken tegengaan en zorgen voor een akkerbouw die toekomstbestendig is. Dat stelt Rabobank in het recent gepresenteerde rapport ‘Nieuwe rondes, nieuwe kansen’. De onderzoekers lichten vier elementen uit die bijdragen aan een meer circulaire landbouw.

Zoals vele sectoren staat ook de agrarische sector voor grote uitdagingen om mee te gaan in de energietransitie. Er is veel aandacht voor de vraag hoe boeren hun bedrijven en de manier waarop ze werken zodanig kunnen aanpassen dat ze nog steeds op efficiënte wijze voedsel produceren, zonder een grote weerslag te hebben op het milieu. Rabobank startte hiervoor enige tijd terug al het programma Food Forward. Vorige week presenteerde de coöperatieve bank het rapport ‘Nieuwe rondes, nieuwe kansen’, waarin ze uiteenzet welke maatregelen van belang zijn om tot een kringlooplandbouw te komen.   

De samenstellers van het rapport starten met de positieve boodschap dat de Nederlandse akkerbouw al ‘behoorlijk circulair’ is, maar nog enkele lekken kent. Kringlooplandbouw kan deze lekken verkleinen, maar daarvoor zijn vier elementen van belang. Dat zijn in willekeurige volgorde het verbeteren van de bodemkwaliteit (1), beperking van het gebruik van (eindige) grondstoffen (2), minimalisatie van emissie van schadelijke stoffen (3) en vergroting van de biodiversiteit (4). Dit vraagt uiteraard om investeringen van boerenbedrijven. Investeringen in onder meer kennis, in andere verdienmodellen en samenwerking met collega-boeren en ketenpartners.  

Rabobank stelt dat boeren de ruimte moeten krijgen om te innoveren, onder meer van ketenpartners. Het historische verdienmodel van akkerbouwers - gewassen telen en verkopen - staat onder druk. Ketenpartners moeten bijdragen aan waardering van producten en diensten die akkerbouwers leveren, niet in de laatste plaats financieel. Qua producten gaat het om biomassa (hoofdgewas en bijproducten) en diensten zoals waterbuffering, natuurbeheer en de opwekking van duurzame energie. 

Verdienmodel boer voorop

Analist Stefan van Merriënboer en sectorspecialist Gea Bakker noemen het ‘zeer wenselijk’ dat akkerbouwers de kringlooplandbouw gaan omarmen. Ook hebben ze oog voor de logische vrees van boeren dat ze meer en harder moeten werken, maar nog steeds dezelfde prijs voor hun lading uien of aardappelen krijgen. „Je ziet in de hele maatschappij duidelijk dat burgers die kant (van duurzaamheid, red.) op willen. Als Rabobank praten we met heel veel organisaties; van natuur tot supermarkten en voedselverwerkende bedrijven. In al die gesprekken staat bij ons het verdienmodel voor de boer voorop. Bij kredietbeoordelingen kijken we naar het duurzame karakter van de aanvraag, gaat het om de gewenste richting kringlooplandbouw, maar ook of zo’n aanvrager een goede prijs voor de boer wil betalen.”